Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om välgjorda och användbara effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänsten.

Nästa seminarium, 14 mars 2024: Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga

De ökande skjutningarna och sprängningarna i Sverige har satt ljus på organiserad brottslighet som ett av samhällets mest angelägna problem. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Varmt välkommen till ett webbinarium som fokuserar på effektiva åtgärder mot gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig »

Syftet med seminarierna

  • Stärka den tillämpade välfärdsforskningen genom att öka kunskapen om och intresset för effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner.
  • Främja samarbetet mellan forskning och praktik genom att skapa en mötesplats för dialog och samverkan mellan forskare och praktiker.
  • Fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander och intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten. Seminarierna arrangeras som regel fyra gånger om året och är kostnadsfria.

Intresselista för kommande seminarier

Vill du få inbjudan till kommande seminarier i serien? Då är du varmt välkommen att skriva upp dig på vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier »

Tidigare seminarier

Vill du ta del av våra seminarier i efterhand? Alla sändningar spelas in och textas, och finns tillgängliga via YouTube. Du finner en fullständig förteckning över tidigare seminarier via länken nedan.

Se tidigare seminarier »

Seminarieserien har arrangerats sedan 2007, inledningsvis i Socialstyrelsens och SBU:s regi. 2020 tog Forte över värdskapet inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning.