Utblick Socialtjänst är en seminarieserie om tillämpad forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte. Syftet är att sprida resultaten av och stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

För vem?

Vi vänder oss till dig som jobbar med dessa frågor som beslutsfattare, chef eller tjänsteman samt dig som forskar eller doktorerar inom området. Seminarierna arrangeras som regel fyra gånger per år och är kostnadsfria.

Intresselista för kommande seminarier

Vill du få inbjudan till kommande seminarier i serien? Då är du varmt välkommen att skriva upp dig på vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier »

Tidigare seminarier

Vill du ta del av våra seminarier i efterhand? Alla sändningar spelas in och textas, och finns tillgängliga via YouTube. Du finner en fullständig förteckning över tidigare seminarier via länken nedan.

Se tidigare seminarier »