Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa. Forte är också engagerade i ett antal projekt och nätverk med koppling till Horisont Europa och det förra ramprogrammet, Horisont 2020.

Horisont Europa är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 95 miljarder euro. Målet med Fortes engagemang inom Horisont Europa är att stimulera svensk forskning på den europeiska arenan och att främja det internationella forskningsutbytet.

Kommande europeiskt partnerskap om omställningen till hållbara hälso- och sjukvårdssystem

Forte deltar i förberedelsearbetet för ett kommande partnerskap inom Horisont Europa som över 20 andra länder också planerar att gå med i.

Visionen för det kommande partnerskapet är att genom forskning och innovation bidra till att högkvalitativa, tillgängliga, hälsofrämjande och hållbara hälso-, vård- och omsorgstjänster kan tillhandahållas till alla europeiska medborgare.

Under 2021 förbereds en ansökan med en strategisk forsknings- och innovationsagenda för partnerskapet. Efter utvärdering under 2022 är planen att partnerskapet sjösätts under 2023.

Läs mer om partnerskap inom hälsoområdet i Horisont Europa
Läs mer om partnerskapet ”Transforming Health and Care Systems”

Kontaktperson: Staffan Arvidsson
staffan.arvidsson@forte.se

CHANSE  – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

Forte har tillsammans med 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder, gått ihop i det EU-finansierade samarbetsprojektet CHANSE. Syftet med samarbetet är att göra en gemensam utlysning under 2021 med titeln: ”Transformations: social and cultural dynamics in the digital age” och sedan följa projekten som finansieras genom utlysningen.

Läs mer om samarbetsprojektet CHANSE

Kontaktperson: Aiga Giangiacomo
aiga.giangiacomo@forte.se