Forskare och medelsförvaltare som har fått bidrag genom Forte ska återrapportera dessa via Prisma. På denna sida kan du läsa om olika typer av rapportering, och vart du kan vända dig för mer information.

Alla bidrag från Forte ska återrapporteras via Prisma. Vad som gäller för ett specifikt bidrag framgår av de villkor (kontrakt) som forskaren och medelsförvaltaren har signerat. Reglerna för återrapportering publiceras i Prisma en tid efter att bidragsbeslut är fattat. Reglerna visas i forskarens respektive medelsförvaltarens konto i Prisma-portalen.

Formulären öppnas normalt 3 månader innan sista dag för att rapportera.

Typer av rapporter

Nedanstående typer av rapporter kan vara aktuella beroende på bidragsform.

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkom via Prisma från 2015. Den sista periodiska rapporten blir slutlig (efter dispositionstidens slut).

Ekonomiskt utfall 2021 för vissa bidrag

Ansökningar som inkom via tidigare system (innan konvertering till Prisma) och några andra undantag, har tidigare endast gjort sin ekonomiska slutrapportering via Prisma, inte den årliga/periodiska. Från och med 2022 ska även dessa äldre bidrag redovisa årligen via Prisma. Formuläret heter ”delrapport” i Prisma. De bidrag som berörs av denna typ av återrapportering kommer att informeras av Forte.

Lägesrapport (benämnd som ”Vetenskaplig delrapport” i Prisma)

Treåriga projektbidrag (eller längre) ska normalt lägesrapportera senast 15 månader efter projekttidens start.

Programstöd ska normalt lägesrapportera senast 32 månader efter projekttidens start (inför kommande nästa tre-årsperiod).

Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma.

Vetenskaplig slutrapport

Forte har två olika formulär för vetenskaplig slutrapportering. Vilket formulär som är aktuellt för ditt bidrag beror på i vilken utlysning du beviljades finansiering, och framgår i samband med att du öppnar upp formuläret i Prisma.

Mer information

Du kan se vad som efterfrågas i de olika formulären i pdf-dokumentet ”Forte – Innehåll i återrapporteringsformulär 2022”. Hur man rapporterar via Prisma kan du läsa mer om i Prismas användarstöd:

För återrapportering av organisationsbidrag saknas användarstöd för närvarande.