Forskare och medelsförvaltare som har fått bidrag genom Forte ska återrapportera dessa via Prisma. På denna sida kan du läsa om vilket innehåll som efterfrågas i Fortes olika formulär för återrapportering.

Alla bidrag från Forte ska återrapporteras via Prisma. Vad som gäller för ett specifikt bidrag framgår av de villkor (kontrakt) som forskaren och medelsförvaltaren har signerat. Reglerna för återrapportering publiceras i Prisma en tid efter att bidragsbeslut är fattat. Reglerna visas i forskarens respektive medelsförvaltarens konto i Prisma-portalen.

Formulären öppnas normalt 3 månader innan sista dag för att rapportera. Nedanstående typer av rapporter kan vara aktuella beroende på bidragsform.

Ekonomisk återrapportering

Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkommer via Prisma. Den sista periodiska rapporten blir slutlig (efter dispositionstidens slut). En periodisk rapport innebär att varje kalenderår inom bidragets projekttid måste redovisas, inklusive året för dispositionstiden. Läs om vad som ska redovisas i återrapporteringsformulären:

Årlig ekonomisk rapport »
Ekonomisk slutrapport »

Vetenskaplig återrapportering

Forte har två olika formulär för vetenskaplig slutrapportering. Vilket formulär som är aktuellt för ditt bidrag beror på i vilken utlysning du beviljades finansiering, och framgår i samband med att du öppnar upp formuläret i Prisma. Läs om vad som ska redovisas i återrapporteringsformulären:

Vetenskaplig återrapportering (slutrapport) »
Generell vetenskaplig återrapportering (slutlig) »

Lägesrapport (benämnd som ”Vetenskaplig delrapport” i Prisma)

Treåriga projektbidrag (eller längre) ska normalt lägesrapportera senast 15 månader efter projekttidens start. Programstöd ska normalt lägesrapportera i halvtid (efter 3 år). Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma. Läs om vad som ska redovisas i återrapporteringsformulären:

Lägesrapportering för projektbidrag »
Lägesrapportering för programbidrag »

Mer information

Hur man rapporterar via Prisma kan du läsa mer om i Prismas användarstöd:

Frågor rörande Återrapportering av organisationsbidrag hänvisas till Fortes kontaktperson.