Forskare och medelsförvaltare som har fått bidrag genom Forte ska återrapportera dessa via Prisma. På denna sida kan du läsa om olika typer av rapportering, och vart du kan vända dig för mer information.

Alla bidrag från Forte ska återrapporteras via Prisma. Vad som gäller för ett specifikt bidrag framgår av de villkor (kontrakt) som forskaren och medelsförvaltaren har signerat. Reglerna för återrapportering publiceras i Prisma en tid efter att bidragsbeslut är fattat. Reglerna visas i forskarens respektive medelsförvaltarens konto i Prisma-portalen.

Formulären öppnas normalt 3 månader innan sista dag för att rapportera.

Typer av rapporter

Nedanstående typer av rapporter kan vara aktuella beroende på bidragsform.

Ekonomisk – periodisk

Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkom via Prisma från 2015. Den sista periodiska rapporten blir slutlig (efter dispositionstidens slut).

Ekonomisk – slutlig

Denna slutgiltiga ekonomiska rapport gäller enbart för ansökningar som inkom via tidigare system eKlara (innan konvertering till Prisma).

Ekonomiskt utfall 2018

För samtliga bidrag där ansökan inkom via eKlara (före övergången till Prisma) kommer Forte att begära en ekonomisk återrapportering på annat sätt än genom Prisma, avseende utfall t.o.m. 2018-12-31. Detta kommer att efterfrågas även kommande år för dessa bidrag.

Även Fortes forskarskolor (organisationsansökningar) som inkommit via Prisma kommer att hanteras med hjälp av blanketter tills vidare.

Lägesrapport (benämnd som ”Vetenskaplig delrapport” i Prisma)

3-åriga projektbidrag (eller längre) ska lägesrapportera senast 15 månader efter projekttidens start.

Programstöd ska lägesrapportera senast 32 månader efter projekttidens start (inför beslut om att bevilja nästa 3-årsperiod).

Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma i vissa fall.

Vetenskaplig – slutlig

Gäller för alla typer av bidrag.

Mer information

Du kan se vad som efterfrågas i de olika formulären i PDF-dokumentet ”Innehåll i Fortes återrapporteringsformulär 2019”. Hur man rapporterar via Prisma kan du läsa mer om i Prismas användarstöd: