Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Hittills i år är antalet kvinnor som mördats av en person de haft en relation med högre än under hela 2021. Varje kvinna – och varje man – är oersättlig, och att förebygga våldet är ett av regeringens mål. Men hur då? Har vi tillräcklig kunskap? Välkommen till Fortes seminarium i Almedalen den 4 juli kl. 14:30-15:30, på plats eller digitalt!

Till anmälan »

På internationella brottsofferdagen den 22 februari 2022 arrangerade Forte ett webbinarium kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Under detta seminarium tar vi frågan ett steg längre, i samverkan med Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Hur ser det vetenskapliga läget ut, och hur fungerar det förebyggande arbetet i praktiken?

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, presenterar under seminariet slutsatserna av detta arbete. Det finns evidens för att vissa former av insatser har en brottsförebyggande effekt på våld i nära relationer, men samtidigt finns även forskning som pekar på att vissa insatser är direkt skadliga. Sammantaget är de vetenskapliga kunskapsluckorna stora. Vad innebär detta, och vad får det för konsekvenser?

Under seminariet kommer även Markus Antonsson vid Polismyndigheten att berätta om det unika pilotprojektet IGOR – ett samarbete mellan Polisen och socialtjänsten i Stockholm, där de jobbar förebyggande mot gärningsmännen för att minska våldet mot kvinnor. Vad innebär detta samarbete, och varför är det så viktigt? Kan Polisen respektive socialtjänsten dra nytta av varandra och därigenom bli ett bättre stöd för våldsutsatta och våldsutövare?

Beatrice Hopstadius, tf avdelningschef på Socialstyrelsen, berättar om Socialstyrelsens senaste utredning om skador och dödsfall som visar att det finns stora brister i samhällets stöd kring de som är utsatta för våld i nära relationer. Hur kan vi förbättra samverkan mellan samhällsaktörer runt den enskilda individen? Lagstiftningen ställer krav på att socialtjänsten ska arbeta för en förändring hos personer som utövar våld mot närstående. Vad innebär detta juridiskt och i det sociala arbetet?

Medverkande:

  • Jonas Björck, generaldirektör vid Forte
  • Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet
  • Markus Antonsson, gruppchef för våld i nära relation hos citypolisen i Stockholm och projektledare för IGOR-projektet
  • Beatrice Hopstadius, tillförordnad avdelningschef på Socialstyrelsen
  • Mia Odabas, moderator

Till anmälan »

Klockan 13:00 samma dag ordnar vi ytterligare ett seminarium i Almedalen som handlar om psykisk hälsa hos barn och unga. Läs mer om det här »