Personuppgiftsansvar

Forte är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Offentlighetsprincipen

Forte är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Insamling av personuppgifter och ändamål

Personuppgifter samlas in via vår webbplats vid följande tillfällen:

  • Vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev
  • Vid prenumeration på uppdateringar kring en utlysning
  • Vid prenumeration på Forte Magasin
  • Vid beställning av någon av Fortes publikationer
  • Vid intresseanmälan till vår seminarieserie och övriga evenemang

Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev sparar vi din data så länge du är prenumerant. Du kan när som helst avsluta din/dina prenumerationer genom en avregistreringslänk i varje utskick eller genom att kontakta oss på info@forte.se.

Prenumererar du på uppdateringar kring en enskild utlysning sparar vi dina uppgifter tills dess att utlysningen stänger, eller tills du själv avslutar din prenumeration. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en avregistreringslänk i varje utskick eller genom att kontakta oss på info@forte.se.

Vid prenumeration på Forte Magasin sparar vi dina personuppgifter så länge du är prenumerant. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att kontakta oss på info@forte.se.

När du beställer någon av våra publikationer sparar vi din data så länge som krävs för att skicka iväg beställningen. En back-up av din beställning sparas i ytterligare fem dagar för att kunna hantera din beställning om försändelsen eventuellt skulle returneras.

Utlämning av personuppgifter

Vi kan dela med oss av information till andra organisationer som behandlar data på uppdrag av Forte, så kallade personuppgiftsbiträden. Det handlar t.ex. om IT-system och tjänster som krävs för att vi ska kunna utföra den tjänst du efterfrågar, och där dina uppgifter lagras.

För Fortes interna arbete används Microsofts systemtjänster och officeverktyg. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan vid en omfattande IT-incident överföras till tredje land (det vill säga ett land utanför EU/ESS), i syfte att skydda dina uppgifter.

Webbanalys

Forte.se samlar via kakor (cookies) in information om hur våra besökare använder webbplatsen. Informationen används för att utveckla och förbättra webbplatsen. Läs mer om kakor på Forte.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst, utan kostnad, begära information om personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även få felaktiga uppgifter rättade. På din begäran kommer vi att rätta eller radera ofullständiga, felaktiga eller inaktuella personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på forte@forte.se.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.