Det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Kommande utlysningar

Programmets nästa utlysning kommer att öppna hösten 2023 med planerad finansieringsstart våren 2024. Den preliminära planen är att utlysningen kommer att omfatta bidrag för tre- till fyraåriga forskningsprojekt, sexåriga forskningsprogram, praktiknära forskartjänster och samverkansbidrag. Programmet har ett tioårigt perspektiv, vilket skapar förutsättningar för långsiktig planering av programmets utlysningar. Nuvarande plan för utlysningar omfattar utlysningar där projektstarten är planerad till och med år 2025.

Kommande utlysningar inom Tillämpad välfärdsforskning

Kommande utlysning: Tillämpad välfärdsforskning 2024 

Ny bidragsform för mer samverkan mellan forskning och praktik inom socialtjänsten – Forte