Samhället möter just nu en historisk utmaning med gängrelaterad kriminalitet. Socialtjänstens uppdrag att arbeta brottsförebyggande har aldrig varit större, mer komplext och omfattande än det är i dag. Vi behöver hitta nya, alternativa sätt att ta oss an problemen – hur når vi dit?

14 000 personer är aktiva i kriminella nätverk och ytterligare 48 000 kopplas till gängen, enligt polisen. 5 400 av dem är under 18 år. De repressiva åtgärder som hittills vidtagits på politisk och rättslig nivå har haft begränsad effekt. Detta gör det både angeläget och brådskande för hela samhället att ta sig an dessa personer. En del är att utveckla och rusta socialtjänsten, som har i uppdrag att förebygga brottslighet. 

Välfärdssystemen har också en central roll i utformningen av vårt samhälle: hjälper de eller stjälper de i vår strävan att ge ungdomar en trygg väg ut i vuxenlivet? Vi har två viktiga välfärdssystem som inte fungerar som önskat sedan 1990-talet: utbildningssystemet som genererar och arbetsmarknadspolitiken som reproducerar ungdomsarbetslöshet. Hur kan skolan och vägen in i arbetslivet fungera bättre för fler unga? 

Välkomna till ett seminarium som belyser nya dimensioner av kampen mot gängrelaterad kriminalitet. 

Medverkande

Annelie De Cabo, socionom, fil. dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Linnéa Österman, kriminolog vid Göteborgs universitet

Alexandru Panican, professor i socialt arbete vid Örebro universitet

Carin Götblad, polismästare på Nationella operativa avdelningen, Polisen

Anders Bolund, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris 

Delta digitalt eller på plats

Seminariet äger rum i Sävesalen på Gotlands museum. För dig som deltar på plats i Visby krävs ingen föranmälan.

Vill du delta digitalt? Högst upp på denna sida kan du följa seminariet live. Efter sändningen kommer det inspelade seminariet också att publiceras på denna webbsida.

Fler seminarier som Forte arrangerar i Almedalen

26 juni, 09:00 – 09:45
Almedalen 2024: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

26 juni, 13:00 – 14:00
Almedalen 2024: Fler män till välfärden! Hur då?