Till området hör forskning om socialt arbete och social omsorg i vid mening, såväl inom välfärdsstatens organisationer som inom civilsamhället.

Området omfattar forskning om socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Forskningen kan beröra både interventioner och förebyggande insatser. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Karin Osvaldsson Cromdal

  Avdelningen för socialt arbete (SOCARB), Linköpings universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Björn Johnson

  Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Lars Brännström

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Camilla Nordberg

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Alexandru Panican

  Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Rickard Ulmestig

  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Stina Fernqvist

  Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Hanne Warming

  Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Inger Fröman

  Tidigare verksamhetschef inom individ- och familjeomsorgen, Lunds kommun, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Kjell Broström

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sverige

  Samhällsrepresentant