Till området hör forskning om socialt arbete och social omsorg i vid mening, såväl inom välfärdsstatens organisationer som inom civilsamhället.

Området omfattar forskning om socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Forskningen kan beröra både interventioner och förebyggande insatser. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 • Ordförande

 • Karin Osvaldsson Cromdal

  Avdelningen för socialt arbete (SOCARB), Linköpings universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Kjell Broström

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sverige

 • Inger Fröman

  Tidigare verksamhetschef inom individ och familj, Lunds kommun, Sverige

 • Björn Johnson

  Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, Sverige

 • Urban Markström

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Tine Rostgaard

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Sverige

 • Ira Malmberg-Heimonen

  Senter for velferds-og arbeidslivsforskning, Oslo metropolitan university, Norge

 • Sabine Gruber

  Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, Sverige

 • Olof Bäckman

  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Marjanna Seppänen

  Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet, Finland