Till området hör forskning om socialt arbete och social omsorg i vid mening, såväl inom välfärdsstatens organisationer som inom civilsamhället.

Området omfattar forskning om socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Forskningen kan beröra både interventioner och förebyggande insatser. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg.

Beredningsgruppens medlemmar 2023

 • Ordförande

 • Karin Osvaldsson Cromdal

  Avdelningen för socialt arbete (SOCARB), Linköpings universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Björn Johnson

  Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Urban Markström

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sabine Gruber

  Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Olof Bäckman

  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Pernilla Liedgren

  Avdelningen för socialt arbete, Mälardalens universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sirpa Wrede

  Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, Helsingfors universitet, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Karen Christensen

  Department of People and Technology, Roskilde universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Inger Fröman

  Tidigare verksamhetschef inom individ- och familjeomsorgen, Lunds kommun, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Kjell Broström

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sverige

  Samhällsrepresentant