Till området hör forskning om socialt arbete och social omsorg i vid mening, såväl inom välfärdsstatens organisationer som inom civilsamhället.

Området omfattar forskning om socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Forskningen kan beröra både interventioner och förebyggande insatser. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Ann-Zofie Duvander

  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Kjell Broström

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sverige

 • Espen Dahl

  Institutt for sosialfag, Olso Metropolitan University, Norge

 • Inger Fröman

  Tidigare verksamhetschef inom individ och familj, Lunds kommun, Sverige

 • Björn Johnson

  Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, Sverige

 • Björn Lyxell

  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Norge

 • Urban Markström

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Karin Osvaldsson Cromdal

  Avdelningen för socialt arbete (SOCARB), Linköpings universitet, Sverige

 • Tine Rostgaard

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Sverige

 • Marjanna Seppänen

  Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet, Finland