Hur påverkas kvinnors arbetsliv av ny teknik, geografisk rörlighet och migration? På Internationella kvinnodagen den 8 mars bjöd Forte in till ett webbinarium där vi utifrån dagens arbetslivsforskning försökte blicka framåt och sia om kvinnors villkor i framtidens arbetsliv.

Sändningen finns även i en livetextad version:
Sändning med text 

Om webbinariet

Trots att Sverige rankas högt när det kommer till jämställdhet har vår arbetsmarknad varit mer könssegregerad än i många andra länder. Forskningen visar nu att det håller på att förändras. Vad beror det på och kan vi anta att trenden håller i sig? Digitaliseringen ökar möjligheten att hitta kvalificerade och nischade yrken för boende i glesbygdsområden. Men gäller det även för sektorer som traditionellt mest bemannats av kvinnor, till exempel handel och omvårdnad? Och hur påverkar migrationen det framtida arbetslivet?

Medverkande:

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Kristina Johansson, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Karin Halldén, biträdande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet

Joa Bergold, utredare, LO

Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samtalet modereras av Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte