Hur påverkas kvinnors arbetsliv av ny teknik, geografisk rörlighet och migration? På Internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Forte in till ett webbinarium där vi utifrån dagens arbetslivsforskning försöker blicka framåt och sia om kvinnors villkor i framtidens arbetsliv.

Trots att Sverige rankas högt när det kommer till jämställdhet har vår arbetsmarknad varit mer könssegregerad än i många andra länder. Forskningen visar nu att det håller på att förändras. Vad beror det på och kan vi anta att trenden håller i sig? Digitaliseringen ökar möjligheten att hitta kvalificerade och nischade yrken för boende i glesbygdsområden. Men gäller det även för sektorer som traditionellt mest bemannats av kvinnor, till exempel handel och omvårdnad? Och hur påverkar migrationen det framtida arbetslivet? Vi bjuder nu in till ett webbinarium den 8 mars för att blicka framåt och sia om kvinnors villkor i framtidens arbetsliv.

Medverkande:

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Kristina Johansson, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Karin Halldén, biträdande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet

Joa Bergold, utredare, LO

Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samtalet modereras av Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte

Anmälan

Webbinariet sänds kl. 10.00-11.30 och är kostnadsfritt. Instruktioner samt länk för att delta skickas ut till föranmälda den 7 mars.

Anmäl dig här »