För vilka barn är en förskola med hög kvalitet mest viktig? Hur kan verksamheten främja psykiskt välbefinnande? På ett webbinarium 1 juni presenterades forskningen inom området och hur förskolan kan bidra till en mer jämlik uppväxt för alla barn.

Förskolan är betydelsefull för barns tidiga år. Förutom att bidra till utveckling och lärande främjar en bra förskola barns psykiska välbefinnande. Verksamhetens kvalitet bestäms mer av att barn känner sig delaktiga än barngruppens storlek eller träning av direkta färdigheter. Förskolan är dessutom avgörande för att kompensera för barns ojämlika förutsättningar. Effekten av en bra förskola är störst för barn från familjer med sämre socioekonomi och barn i behov av särskilt stöd.

Om webbinariet

Webbineriet innehöll aktuell forskning, goda exempel och samtal om hur förskolan kan nå sitt utmanande och viktiga uppdrag. På webbinariet lanserades en ny kunskapsöversikt om förskolans roll för psykisk hälsa och en jämlik start i livet. Webbinariet arrangerades av forskningsrådet Forte och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Titta på seminariet i efterhand (textad version) 

Medverkande

 • Lena Almqvist, professor i psykologi vid Mälardalens universitet
 • Eva Björck, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping
 • Kerstin Evelius, chef för Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR
 • Lidija Kolouh, ansvarig för forskningsprogram om psykisk hälsa på Forte
 • Monica Arvidson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan, Sundbyberg Stad
 • Kristin Wiström, specialpedagog, Sundbyberg Stad
 • Caroline Örtlund, samordnare tillgänglig undervisning i förskolan, Sundbyberg Stad
 • Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR
 • Pia Rizell, förskollärare och styrelseledamot för Sveriges Lärare
 • Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris
 • Moderator: Lotta Andersson Damberg, utredare inom förskola på SKR

Läs den nya kunskapsöversikten om förskolans roll för att främja psykisk hälsa av forskarna Lena Almqvist och Eva Björck