Svensk välfärd står inför en stor utmaning kommande år – att hitta arbetskraft. Samtidigt är många välfärdsyrken starkt kvinnodominerade. Hur kan vi få fler män att vilja välja välfärden?

Andelen äldre ökar i högre takt än arbetskraften. Det sätter hård press på vård och omsorg och innebär stora utmaningar för hela välfärdssektorn. Utan personal stannar äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och skolan.

Välfärdssektorn är också starkt kvinnodominerad. Bland de anställda i kommuner och regioner är fyra av fem kvinnor. Undersköterskor är Sveriges vanligaste yrke – men 89 procent av yrkesgruppen består av kvinnor. Även bland förskollärare, vårdbiträden och socialsekreterare är de flesta av arbetstagarna kvinnor.

Kvinnor har ökat inom mansdominerade yrken under de senaste decennierna men motsvarande trend syns inte vad gäller män i kvinnodominerade yrken. En orsak till det kan vara att kvinnodominerade yrken överlag har lägre löner och sämre arbetsvillkor jämfört med mansdominerade.

Ett ökat inflöde av män skulle kunna motverka bristen på arbetskraft inom välfärdssektorn. Men hur ökar vi incitamenten för män att utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg? Vad kan göras för att höja status, löner och förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken? Och vad spelar normer och fördomar för roll i mäns yrkesval?

Medverkande

Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten

Joa Bergold, utredare och gruppchef för LO:s enhet för samhällspolitik

Karin Halldén, biträdande professor vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Stockholms universitet

Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne

Sineva Ribiero, ordförande i Vårdförbundet

Delta digitalt eller på plats

Seminariet äger rum i Sävesalen på Gotlands museum. För dig som deltar på plats i Visby krävs ingen föranmälan.

Vill du delta digitalt? Högst upp på denna sida kan du följa seminariet live. Efter sändningen kommer det inspelade seminariet också att publiceras på denna webbsida.

Fler seminarier som Forte arrangerar i Almedalen

26 juni, 09:00 – 09:45
Almedalen 2024: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

26 juni, 14:15 – 15:15
Almedalen 2024: Bortom segregation och fattigdom: Vilka är skälen till gängkriminalitet?