Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Förutom publicering i Prisma och på vår webbplats skickas besked till de sökande via mail.

Kommande beslut

Beviljade ansökningar