Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat beslutsdatum.

16 april 2020

20 maj 2020

September/oktober 2020

  • Årliga öppna utlysningen – steg 2

Beviljade ansökningar

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 19 november 2019
Läs mer om utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019” »

Tilläggsbidrag, Rehabilitering vid sjukskrivning (PDF)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019

Årliga öppna utlysningen 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019
Läs mer om den årliga öppna utlysningen 2019 »

Tillämpad välfärdsforskning 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019
Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2019” »

Internationella bidrag 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 4 juni 2019
Läs mer om utlysningen ”Internationella bidrag 2019” »

Arbetslivets utmaningar 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 23 maj 2019
Läs mer om utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” »

Forskning om åldrande och hälsa 2019 (PDF)

Beslutsdatum: 23 maj 2019
Läs mer om utlysningen ”Forskning om åldrande och hälsa 2019” »

Forskning om funktionsnedsättning 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 7 mars 2019
Läs mer om utlysningen ”Forskning om funktionsnedsättning 2018” »

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 29 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018” »

Internationella bidrag, nätverksbidrag och tdskriftsbidrag 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 29 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018” »

Forskningsprojekt, juniorforskarbidrag och postdokbidrag 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 1 oktober 2018
Läs mer om den årliga öppna utlysningen 2018 »

Vårdforskning 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 1 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Vårdforskning 2018” »

Tillämpad välfärdsforskning 2018 och Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten (PDF)

Beslutsdatum: 28 augusti 2018
Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2018” »
Läs mer om utlysningen ”Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten” »

Att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete 2018 (PDF)

Beslutsdatum: 24 maj 2018
Läs mer om utlysningen ”Att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete 2018” »

JPI MYBL: Åldrande – miljö och digitalisering (PDF)

Beslutsdatum: 13 december 2017
Läs mer om utlysningen ”JPI MYBL: Åldrande – miljö och digitalisering” »