Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat datum för publicering av beslut.

Hösten 2022

Maj 2023

Juni 2023

Beviljade ansökningar

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 (till formas.se)

Beslutsdatum: 23 november 2022

Konferensbidrag 2022

Beslutsdatum: Löpande under 2022

Planeringsbidrag inom tillämpad välfärdsforskning 2022

Beslutsdatum: 14 november 2022

Projektbidrag 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Barns och ungas psykiska hälsa 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Nyttiggörande 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Tidskriftsbidrag 2022

Beslutsdatum: 19 september 2022

Multinationella arbetsgrupper inom JPND

Beslutsdatum: 9 september 2022

CHANSE: Transformations – social and cultural dynamics in the digital age

Beslutsdatum: 20 juni 2022

Postdokbidrag 2022

Beslutsdatum: 25 maj 2022

Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022

Beslutsdatum: 25 maj 2022

Tillämpad välfärdsforskning 2022

Beslutsdatum: 24 mars 2022

Konferensbidrag 2021

Beslutsdatum: Löpande under 2021

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Beslutsdatum: 8 november 2021

Nätverksbidrag 2021 och Tidskriftsbidrag 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – projekt- och juniorforskarbidrag

Beslutsdatum: 30 september 2021

Forskning om funktionshinder 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Arbetslivets utmaningar 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Grön omställning och arbetsliv 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Tilläggsbidrag 2021, Tillämpad välfärdsforskning

Beslutsdatum: 7 juni 2021

Internationell postdok 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Tillämpad välfärdsforskning 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – postdokbidrag

Beslutsdatum: 20 maj 2021

JPI MYBL: Jämlikhet och välmående över generationer 2020

Beslutsdatum: 12 april 2021