Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat datum för publicering av beslut.

Maj 2023

Juni 2023

Beviljade ansökningar

Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022

Beslutsdatum: 20 februari 2023

Forskning om framtidens arbetsliv (NordForsk)

Beslutsdatum: december 2022

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 (till formas.se)

Beslutsdatum: 23 november 2022

Konferensbidrag 2022

Beslutsdatum: Löpande under 2022

Planeringsbidrag inom tillämpad välfärdsforskning 2022

Beslutsdatum: 14 november 2022

Projektbidrag 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Barns och ungas psykiska hälsa 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Nyttiggörande 2022

Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Tidskriftsbidrag 2022

Beslutsdatum: 19 september 2022

Multinationella arbetsgrupper inom JPND

Beslutsdatum: 9 september 2022

CHANSE: Transformations – social and cultural dynamics in the digital age

Beslutsdatum: 20 juni 2022

Postdokbidrag 2022

Beslutsdatum: 25 maj 2022

Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022

Beslutsdatum: 25 maj 2022

Tillämpad välfärdsforskning 2022

Beslutsdatum: 24 mars 2022

Konferensbidrag 2021

Beslutsdatum: Löpande under 2021

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Beslutsdatum: 8 november 2021

Nätverksbidrag 2021 och Tidskriftsbidrag 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – projekt- och juniorforskarbidrag

Beslutsdatum: 30 september 2021

Forskning om funktionshinder 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Arbetslivets utmaningar 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Grön omställning och arbetsliv 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Tilläggsbidrag 2021, Tillämpad välfärdsforskning

Beslutsdatum: 7 juni 2021

Internationell postdok 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Tillämpad välfärdsforskning 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – postdokbidrag

Beslutsdatum: 20 maj 2021

JPI MYBL: Jämlikhet och välmående över generationer 2020

Beslutsdatum: 12 april 2021