Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat datum för publicering av beslut.

Mars 2022

Maj/juni 2022

Beviljade ansökningar

Konferensbidrag 2021

Beslutsdatum: Löpande under 2021

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Beslutsdatum: 8 november 2021

Nätverksbidrag 2021 och Tidskriftsbidrag 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – projekt- och juniorforskarbidrag

Beslutsdatum: 30 september 2021

Forskning om funktionshinder 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Arbetslivets utmaningar 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Grön omställning och arbetsliv 2021

Beslutsdatum: 30 september 2021

Tilläggsbidrag 2021, Tillämpad välfärdsforskning

Beslutsdatum: 7 juni 2021

Internationell postdok 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Tillämpad välfärdsforskning 2021

Beslutsdatum: 20 maj 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – postdokbidrag

Beslutsdatum: 20 maj 2021

JPI MYBL: Jämlikhet och välmående över generationer 2020

Beslutsdatum: 12 april 2021

Akututlysning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: September–november 2020

Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 24 november 2020

Synteser av arbetlivsforskning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 5 oktober 2020

Årliga öppna utlysningen 2020 – projekt- och juniorforskarbidrag (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2020

Tillämpad välfärdsforskning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020

Implementeringsforskning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020