Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Arbetslivets utmaningar 2019

Datum: Maj 2019

Forskning om åldrande och hälsa 2019

Datum: Maj 2019

Årliga öppna utlysningen 2019

Datum: Oktober 2019

Tillämpad välfärdsforskning 2019

Beredningsgrupper: Ladda ner PDF
Datum: 1 oktober 2019

Beviljade ansökningar

Forskning om funktionsnedsättning 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 7 mars 2019

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Datum
: 29 oktober 2018

Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 29 oktober 2018

Forskningsprojekt, Juniorforskare, Postdok-bidrag 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupper:
Se sidan ”Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen
Datum
: 1 oktober 2018

Vårdforskning 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Datum
: 1 oktober 2018

Tillämpad välfärdsforskning 2018, Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp: Ladda ner PDF
Datum: 28 augusti 2018

Att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete 2018

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp
: Ladda ner PDF
Datum
: 24 maj 2018

JPI MYBL: Åldrande – miljö och digitalisering

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 13 december 2017

Internationella bidrag 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 10 november 2017

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp: Ladda ner PDF
Datum: 23 oktober 2017

Arbetslivsforskning 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp: Ladda ner PDF
Datum: 23 oktober 2017

Projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupper: Se sidan ”Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen
Datum: 27 september 2017