Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Förutom publicering i Prisma och på vår webbplats skickas besked till de sökande via mail.

Internationella bidrag 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 10 november 2017

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp: Ladda ner PDF
Datum: 23 oktober 2017

Arbetslivsforskning 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupp: Ladda ner PDF
Datum: 23 oktober 2017

Projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag 2017

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupper: Se sidan ”Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen
Datum: 27 september 2017

Forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 27 september 2017

Forskning om åldrande och hälsa

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 27 september 2017

Utlysning för samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika (kategori 3, steg 2)

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 5 september 2017

Svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 28 april 2017

Rehabilitering vid sjukskrivning

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 24 februari 2017

Programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

BeslutLadda ner PDF
Datum: 17 november 2016

Gästforskarbidrag 2016, Konferensbidrag 2016

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 17 oktober 2016

Forskningsprojekt 2016, Juniorforskare 2016, Postdoc 2016

Beslut: Ladda ner PDF
Beredningsgrupper: Se sidan ”Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen
Datum: 3 oktober 2016

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 3 oktober 2016

Utlysning för samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 13 juni 2016

Gästforskarbidrag 2015, Konferensbidrag 2015

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 12 oktober 2015

Forskningsprojekt 2015, Juniorforskare 2015, Postdoc 2015

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 24 september 2015

COFAS 2

Beslut: Ladda ner PDF
Datum: 24 september 2015