Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat beslutsdatum.

September/oktober 2020

Beviljade ansökningar

Tillämpad välfärdsforskning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020

Implementeringsforskning 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020

Internationell postdok 2020 (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020

Årliga öppna utlysningen 2020 – postdok (pdf)

Beslutsdatum: 20 maj 2020

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 19 november 2019
Läs mer om utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019” »

Tilläggsbidrag, Rehabilitering vid sjukskrivning (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019

Årliga öppna utlysningen 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019
Läs mer om den årliga öppna utlysningen 2019 »

Tillämpad välfärdsforskning 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2019
Läs mer om utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2019” »

Internationella bidrag 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 4 juni 2019
Läs mer om utlysningen ”Internationella bidrag 2019” »

Arbetslivets utmaningar 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 23 maj 2019
Läs mer om utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” »

Forskning om åldrande och hälsa 2019 (pdf)

Beslutsdatum: 23 maj 2019
Läs mer om utlysningen ”Forskning om åldrande och hälsa 2019” »

Forskning om funktionsnedsättning 2018 (pdf)

Beslutsdatum: 7 mars 2019
Läs mer om utlysningen ”Forskning om funktionsnedsättning 2018” »

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018 (pdf)

Beslutsdatum: 29 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018” »

Internationella bidrag, nätverksbidrag och tdskriftsbidrag 2018 (pdf)

Beslutsdatum: 29 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018” »

Forskningsprojekt, juniorforskarbidrag och postdokbidrag 2018 (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2018
Läs mer om den årliga öppna utlysningen 2018 »

Vårdforskning 2018 (pdf)

Beslutsdatum: 1 oktober 2018
Läs mer om utlysningen ”Vårdforskning 2018” »