Här finns information om beviljade ansökningar och kommande bidragsbeslut gällande Fortes utlysningar. Beslut för din ansökan publiceras även på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet har fattats.

Kommande beslut

Utlysningar listade utifrån planerat datum för publicering av beslut.

25 oktober 2023

Februari 2024

November 2024

Beviljade ansökningar

2023

Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023
Beslutsdatum: 1 september 2023

Multinationella arbetsgrupper inom JPND
Beslutsdatum: 21 augusti 2023

Etableringsbidrag 2023
Beslutsdatum: 16 juni 2023

Barns och ungas välfärd i det post-pandemiska Norden (NordForsk)
Beslutsdatum: 24 maj 2023

Arbetslivets utmaningar 2023
Beslutsdatum: 24 maj 2023

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023
Beslutsdatum: 24 maj 2023

Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023
Beslutsdatum: 24 maj 2023

Konferensbidrag 2023
Beslutsdatum: 24 april 2023

Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022
Beslutsdatum: 20 februari 2023

2022

Forskning om framtidens arbetsliv (NordForsk)
Beslutsdatum: december 2022

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 (Formas)
Beslutsdatum: 23 november 2022

Konferensbidrag 2022
Beslutsdatum: Löpande under 2022

Planeringsbidrag inom tillämpad välfärdsforskning 2022
Beslutsdatum: 14 november 2022

Projektbidrag 2022
Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Barns och ungas psykiska hälsa 2022
Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Nyttiggörande 2022
Beslutsdatum: 13 oktober 2022

Tidskriftsbidrag 2022
Beslutsdatum: 19 september 2022

Multinationella arbetsgrupper inom JPND
Beslutsdatum: 9 september 2022

CHANSE: Transformations – social and cultural dynamics in the digital age
Beslutsdatum: 20 juni 2022

Postdokbidrag 2022
Beslutsdatum: 25 maj 2022

Nätverksbidrag Arbetslivsforskning 2022
Beslutsdatum: 25 maj 2022

Tillämpad välfärdsforskning 2022
Beslutsdatum: 24 mars 2022

2021

Konferensbidrag 2021
Beslutsdatum: Löpande under 2021

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021
Beslutsdatum: 8 november 2021

Nätverksbidrag 2021 och Tidskriftsbidrag 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021

Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – projekt- och juniorforskarbidrag
Beslutsdatum: 30 september 2021

Forskning om funktionshinder 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021

Arbetslivets utmaningar 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021

Grön omställning och arbetsliv 2021
Beslutsdatum: 30 september 2021