Den 21 oktober ordnade Forte ett digitalt informationsmöte om reformen av den årliga öppna utlysningen. Under informationsmötet fanns möjlighet att ställa frågor.

Se seminariet i efterhand genom att klicka på play här ovan!

Bakgrund

Från 2022 års utlysningsperiod genomförs en reform av den årliga öppna utlysningen, med syfte att förbättra återkopplingen till alla sökande, samt att skapa en stärkt och sammanhållen postdoksatsning. Utlysningen delas upp i två separata utlysningar: en årlig utlysning av projektbidrag, samt en årlig utlysning av nationellt och internationellt postdokbidrag.

För dig som vill ha mer information om de nya utlysningarna och villkor för att ansöka anordnar Forte ett digitalt informationsmöte den 21 oktober. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under mötet.

Nyhet om reformen: Den årliga öppna utlysningen reformeras »