• Skapa ett konto i Prisma

  Prisma är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

  Alla forskare som medverkar i en ansökan måste skapa ett eget personligt konto i Prisma. Där lagrar du information om din utbildning, dina arbetslivserfarenheter och de publikationer som du behöver för att ansöka om bidrag. Informationen kan du sedan koppla till olika ansökningar, oavsett vilket forskningsråd som ansvarar för utlysningen. Du kan löpande uppdatera din ansökan fram till sista ansökningsdag.

  Din organisation måste också ha ett konto

  För att du ska kunna ansöka måste också den organisation som ska administrera bidraget ha ett organisationskonto i Prisma. För att kunna öppna ett organisationskonto måste organisationen vara godkänd som medelsförvaltare.

 • Fyll i din ansökan

  För att ansöka fyller du i det ansökningsformulär i Prisma som är kopplat till den utlysning och bidragsform som du är intresserad av. Instruktioner för hur formuläret ska fyllas i finns på utlysningens sida på Forte.se. De finns också tillgängliga i Prisma. Tänk på att ansökningsformuläret och instruktionerna skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer.

  Du skapar din ansökan under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma. Klicka på knappen ”Ansök” bredvid den utlysning du är intresserad av.

  Kom ihåg att i god tid bjuda in eventuella medverkande forskare till din ansökan. Det gör du under fliken ”Medverkande” i din ansökan. Du kan inte registrera ansökan förrän alla har accepterat din inbjudan.

  Om du behöver hjälp

  I Prismas användarstöd finns beskrivningar och guider för de flesta momenten när du ska skapa din ansökan. Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta Prismas tekniska support.

 • Registrera din ansökan

  Klicka på knappen ”Registrera” för att registrera din ansökan. Du kan alltid avregistrera din ansökan och fortsätta göra ändringar så länge utlysningen är öppen. Kom ihåg att registrera den på nytt när du är klar. När utlysningen stänger blir din ansökan slutregistrerad och tilldelas ett diarienummer.

  Din medelsförvaltare måste signera

  När utlysningen stänger skickas din ansökan automatiskt vidare till en behörig företrädare för medelsförvaltaren som ska signera ansökan i Prisma. Signeringen måste ske inom sju dagar för att din ansökan ska kunna gå vidare i beredningsprocessen. När ansökan är signerad får du ett mejl. Det framgår också på ditt konto i Prisma, under ”Ansökans status”.

  Skissansökningar i processer med två steg ska inte signeras. Om du går vidare till steg 2 och får skicka in en fullständig ansökan ska den däremot signeras av medelsförvaltaren.

 • Bedömning och beslut

  När du har skickat in din ansökan till Forte lämnas den över till våra beredningsgrupper för granskning. Beredningsgrupperna består av forskare och samhällsrepresentanter inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse eller generaldirektör som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

  När beslutet är fattat får du ett meddelande till din e-post. Du kan se information om beslutet på ditt konto i Prisma. En lista över de beviljade projekten publiceras även på sidan Bidragsbeslut på Forte.se.