• Säkerställ att du uppfyller våra krav

  Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att du uppfyller de behörighetskrav som gäller för utlysningen. Ett grundkrav är att du som huvudsökande ska inneha en doktorsexamen. Ibland tillkommer ytterligare krav, till exempel om hur länge du får ha arbetat som forskare eller vilken aktivitetsgrad du ska ha i projektet. Kraven framgår alltid av informationen på utlysningens webbsida. Om ansökan inte uppfyller kraven kommer den att avslås eller avvisas.

 • Skapa ett konto i Prisma

  Prisma är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

  Alla forskare som medverkar i en ansökan måste skapa ett eget personligt konto i Prisma. Där lagrar du information om din utbildning, dina arbetslivserfarenheter och de publikationer som du behöver för att ansöka om bidrag. Informationen kan du sedan koppla till olika ansökningar, oavsett vilket forskningsråd som ansvarar för utlysningen. Du kan löpande uppdatera din ansökan fram till sista ansökningsdag.

  Din organisation måste också ha ett konto

  För att du ska kunna ansöka måste också den organisation som ska administrera bidraget ha ett organisationskonto i Prisma. För att kunna öppna ett organisationskonto måste organisationen vara godkänd som medelsförvaltare.

 • Skapa och fyll i din ansökan

  För att ansöka fyller du i det ansökningsformulär i Prisma som är kopplat till den utlysning och bidragsform som du är intresserad av. Instruktioner för hur formuläret ska fyllas i finns på utlysningens sida på Forte.se. Du skapar din ansökan under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

  Ta tidigt kontakt med eventuella medverkande forskare till din ansökan. Det gör du under fliken ”Medverkande” i din ansökan. Du kan inte registrera ansökan förrän alla har accepterat din inbjudan.

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Påbörja därför ansökan i god tid. Du kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Tänk på att ansökan inte kan skickas in om obligatoriska uppgifter saknas.

  Om du behöver hjälp

  I Prismas användarstöd finns beskrivningar och guider för de flesta momenten när du ska skapa din ansökan. Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta Prismas tekniska support.

 • Registrera din ansökan

  Klicka på knappen ”Registrera” för att registrera din ansökan. Du kan alltid avregistrera din ansökan och fortsätta göra ändringar så länge utlysningen är öppen. Kom ihåg att registrera den på nytt när du är klar. När utlysningen stänger blir din ansökan slutregistrerad och tilldelas ett diarienummer.

  Din medelsförvaltare måste signera

  När utlysningen stänger skickas din ansökan automatiskt vidare till en behörig företrädare för medelsförvaltaren som ska signera ansökan i Prisma. Signeringen måste ske inom sju dagar för att din ansökan ska kunna gå vidare i beredningsprocessen. När ansökan är signerad får du ett mejl. Du kan också kontrollera ansökans status i Prisma.

 • Bedömning och beslut

  När du har skickat in din ansökan till Forte kontrolleras den i flera steg. Om ansökan uppfyller de formella kraven för utlysningen lämnas den över till Fortes beredningsgrupper för bedömning. Beredningsgrupperna består av forskare och samhällsrepresentanter inom våra områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

  När beslutet är fattat får du ett meddelande till din e-post. Du kan se information om beslutet på ditt konto i Prisma. En lista över de beviljade projekten publiceras även på sidan Bidragsbeslut på Forte.se.