Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga digitalt. Regeringens målbild är att all forskningsdata som genererats av offentligt finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängliga.

Syftet med öppen tillgång till forskningsdata är att säkerställa att data som har samlats in eller skapats under forskningens gång är öppet tillgänglig och kan återanvändas. Det är Vetenskapsrådet som på uppdrag av regeringen samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata sker alltid inom ramen för gällande lagstiftning. Om forskningsdata kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata.

God datahantering är en nyckelkomponent i öppen tillgång till forskningsdata. Med hjälp av en datahanteringsplan (på engelska Data Management Plan, DMP) kan forskare beskriva hur de data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång, samt hur den ska tas om hand efteråt. Forte rekommenderar bidragsmottagare att ta fram datahanteringsplaner i enlighet med Vetenskapsrådets och SUHF:s rekommendationer.

Ta fram en datahanteringsplan (vr.se)

Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Läs om hur du kan få tillgång till verktyget