De senaste åren har präglats av allt större fokus på mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – frågor som i grund och botten handlar om fundamentala mänskliga rättigheter. På Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, bjöd Forte in till ett webbinarium för att diskutera kunskapsläget och föreslå forskningsåtgärder som kan bidra till att våldet upphör. Se det inspelade webbinariet ovan.

Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par-relation, och i år är det 20 år sedan Fadime Şahindal sköts ihjäl i ett hedersrelaterat mord. Sommaren 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga forskningen inom dessa områden. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet mot våld, och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier (CVS), har varit huvudansvarig för att ta fram rapporten. Under webbinariet presenterade hon och forskarkollegan Joakim Petersson, lektor i kriminologi, slutsatserna av detta arbete; dels vad det i nuläget finns för kunskap och forskning om förebyggande arbete och riskhantering, dels vilken kunskap som saknas. Det presenterades också förslag på framtida forskning och andra åtgärder som kan bidra till att vi uppnår regeringens mål att våld i allmänhet, och mäns våld mot kvinnor i synnerhet, ska upphöra.

Efter presentationen hölls ett samtal kring dessa frågor med representanter från myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor utifrån olika aspekter, bland andra:

  • Sabina Landstedt, stödsamordnare på Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)
  • Dennis Nyström, verksamhetsansvarig för strategisk våldsprevention, organisationen MÄN
  • Åsa Wallinder, verksamhetsutvecklare för hedersrelaterad brottslighet och Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare för området brott i nära relation, Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten
  • Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Samtalet modererades av Thomas Jacobsson, projektansvarig på Forte.