På Forte identifierar vi kunskapsbehov inom äldreområdet tillsammans med våra relevanta aktörer och målgrupper. Här hittar du information om kommande utlysningar och de senaste som genomförts inom programmet.

Kommande utlysningar

Äldre 2024

Öppnar: maj 2024
Stänger: augusti 2024
Beslut: november/december 2024

Senast genomförda utlysningar