Fortes styrelse är en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen har det yttersta ansvaret i alla beslut som rör Fortes verksamhet. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Sju ledamöter utses av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Ordföranden samt fyra ledamöter utses av regeringen. Fortes generaldirektör ingår i styrelsen.

Fortes styrelse för perioden 2019–2021

 • Ordförande

 • Joakim Palme

  Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

 • Ledamöter

 • Joa Bergold

  Utredare, LO

 • Catarina Eklundh

  t.f. generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen

 • Agneta Herlitz

  Professor i psykologi, Karolinska Institutet

 • Tiny Jaarsma

  Professor i omvårdnad, Linköpings universitet

 • Kristina Jakobsson

  Professor i klinisk miljömedicin, Göteborgs universitet

 • Urban Lindgren

  Professor i kulturgeografi, Umeå universitet

 • Olle Lundberg

  Professor i Health Equity Studies, Stockholms universitet

 • Anna Meeuwisse

  Professor i socialt arbete, Lunds universitet

 • Claes Möller

  Professor i handikappvetenskap, Örebro universitet

 • Louise Stjernberg

  Kvalitets- och utvecklingschef, Region Blekinge

 • PeO Öberg

  Professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

 • Ethel Forsberg

  Generaldirektör, Forte