Forte är en styrelsemyndighet. Det betyder att Forte leds av en styrelse med fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Sju ledamöter utses av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Ordföranden samt fyra ledamöter utses av regeringen. Fortes generaldirektör ingår i styrelsen.

Fortes styrelse för perioden 2022–2024

 • Ordförande

 • Joakim Palme

  Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

 • Ledamöter

 • Jonas Björck

  Generaldirektör, Forte

 • Torbjörn Dalin

  Chefsekonom, Kommunal

 • Ann-Zofie Duvander

  Professor i sociologi, Mittuniversitetet och professor i demografi, Stockholms universitet

 • Catarina Eklundh Ahlgren

  Stabschef och chefsjurist, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 • Christine Gustafsson

  Docent i vårdvetenskap och kvalitets- och utvecklingschef, Eskilstuna kommun

 • Agneta Herlitz

  Professor i psykologi, Karolinska Institutet

 • Jan Ljungberg

  Professor i informatik, Göteborgs universitet

 • Svend Erik Mathiassen

  Professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

 • Per Nilsen

  Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet

 • Kerstin Svensson

  Professor i socialt arbete, Lunds universitet

 • Eskil Wadensjö

  Professor emeritus, Stockholms universitet

 • PerOla Öberg

  Professor i statsvetenskap, Uppsala universitet