Fortes styrelse är en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen har det yttersta ansvaret i alla beslut som rör Fortes verksamhet. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Sju ledamöter utses av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Ordföranden samt fyra ledamöter utses av regeringen. Fortes generaldirektör ingår i styrelsen.

Fortes styrelse för perioden 2016–2018

 • Ordförande

 • Martin Ingvar

  Professor i klinisk neurofysiologi, Karolinska institutet

 • Ledamöter

 • Lena Abrahamsson

  Professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

 • Lars Alfredsson

  Professor i epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Boel Andersson Gäre

  Professor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och chef för Futurum - akademin för hälsa och vård i Jönköpings län

 • Joa Bergold

  Välfärds- och jämställdhetspolitisk utredare på LO

 • Åsa Börjesson

  F.d. socialråd

 • Laura Hartman

  Docent i nationalekonomi

 • Tiny Jaarsma

  Professor i omvårdnad, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet

 • Kristina Jakobsson

  Professor vid Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

 • Urban Lindgren

  Professor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

 • Anna Meeuwisse

  Professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

 • Claes Möller

  Professor vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet

 • Ethel Forsberg

  Generaldirektör, Forte