Fortes tioåriga nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.

Senaste nyheterna om programmet

2019-02-08 Fortes prioriteringar för forskning om framtidens arbetsliv

2018-10-18 Kommande utlysning om arbetslivets utmaningar

2018-02-27 Vill du vara med och bidra till framtidens arbetslivsforskning?

2017-10-23 Nu delar vi ut 61 miljoner kronor till arbetslivsforskning

2017-05-23 Kommande utlysning om arbetslivsforskning

Tidigare utlysningar inom programmet

2018-12-11–2019-02-14 Arbetslivets utmaningar 2019

2017-05-31–2017-08-17 Arbetslivsforskning 2017

Kontaktpersoner

Thomas Jacobsson, programansvarig
thomas.jacobsson@forte.se

Ulla Wallin, biträdande programansvarig
ulla.wallin@forte.se