Fortes tioåriga nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.

Kontaktpersoner

Thomas Jacobsson, programansvarig
thomas.jacobsson@forte.se

Ulla Wallin, biträdande programansvarig
ulla.wallin@forte.se

Cecilia Odelstierna, biträdande programansvarig
cecilia.odelstierna@forte.se