Fortes tioåriga nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.

Halvtidsutvärdering

De sju nationella forskningsprogram som pågått sedan 2017 har under 2022 utvärderats var för sig och resultaten redovisas i separata rapporter. Det har också gjorts en sammanfattande övergripande utvärdering som lyfter fram samlade slutsatser och reflektioner kring hur programmen fungerat som finansieringsinstrument.

Läs mer och ta del av utvärderingen av programmet för arbetslivsforskning »

 

Kontaktpersoner

Anna-Karin Florén, programansvarig
anna-karin.floren@forte.se

Ulla Wallin, biträdande programansvarig
ulla.wallin@forte.se