Hur skapar vi ett bra arbetsliv för fler? Ett välfungerande arbetsliv är avgörande för samhällets utveckling, och det behövs mer kunskap för att klara av att möta viktiga strukturomvandlingar som digitalisering, grön omställning och den demografiska utvecklingen. Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom utmaningsdriven forskning och innovation.

Programmet har utvärderats halvvägs

De sju nationella forskningsprogram som pågått sedan 2017 har utvärderats var för sig under 2022 och resultaten redovisas i separata rapporter. Det har också gjorts en sammanfattande övergripande utvärdering som lyfter fram samlade slutsatser och reflektioner kring hur programmen fungerat som finansieringsinstrument.

Läs mer och ta del av utvärderingen av programmet för arbetslivsforskning »

 

Fler män till välfärden! Hur då?

Seminarium i Almedalen Svensk välfärd står inför en stor utmaning kommande år – att hitta arbetskraft. Samtidigt är många välfärdsyrken starkt kvinnodominerade. Hur kan vi få fler män att vilja välja välfärden?

Arbetslivsforskning på Forte Talks

Inspelad konferens Hur ska fler vilja, kunna och orka arbeta i välfärden? Hur påverkar distansarbete hälsan? Och kan företagshälsovården minska hälsogapet? Det var några frågeställningar som diskuterades under Forte Talks 2024. Nu kan du se hela inspelningen av konferensen.

Min bästa pryl i forskningen!

Film Har du tänkt på vilken pryl du gillar mest i jobbet? I filmen berättar forskarna Ingrid Hellström och Lisa Guntram om saker som får dem att bli extra kreativa under arbetsdagen.

Kontoren som kan ändra vårt sätt att leva

Artikel GÄSTKRÖNIKA: Tre trender formar framtidens hybrida kontor. "Behövs kontor? I kölvattnet av pandemins distansarbete är det frestande att utropa kontorets undergång. Men då glöms det bort att kontoret är så mycket mer än en plats där arbetsuppgifter utförs."

Hemsjukvårdens osynliga sjuksköterskor

Artikel och webbinarium Gunvor och Pernilla heter egentligen något annat. De är två av de arton sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom hemsjukvården som forskarna Ingrid Hellström och Elzana Odzakovic har följt längs deras väg från patient till patient. En arbetsmiljö som har visat sig vara fylld av utmaningar. Bildreportaget fick stor uppmärksamhet och följdes upp med ett webbinarium – här kan du läsa och titta.

Calles och Georgs mindre kända forskningsfynd

Film Från ”kalsongjobbare” och ”skåpjobba” till människans förmåga att anpassa sig till teknikens under. I filmen berättar Calle Rosengren och Georg Graetz om fynd från sin forskning som du kanske inte känner till!

”Anpassa miljön, inte individen”

Artikel I teorin var det ett perfekt val att bli arbetsterapeut. I praktiken har det inte varit lika självklart. I dag tror Jenny Larsson att hon kan göra större skillnad genom sitt Instagramkonto med över 100 000 följare: ”Jag vill normalisera begreppet CP”, säger hon till Forte Magasin.

Återvinningens smutsiga baksida

Artikel Allt mer av samhällets resurser återvinns. Men vilka hälsorisker utsätts återvinningsarbetare för när branschen växer? För första gången ska återvinningsarbetarnas arbetsmiljö i Sverige kartläggas i en bred forskningsstudie.

Vem ska ta hand om gamla mamma?

Artikel Allt fler blir äldre och det betyder större utmaningar för vård och omsorg. Hur ska vi tackla försörjningsbördan som väntar?

Artificiell intelligens – din kollega eller konkurrent?

Artikel Sedan ChatGPT lanserades hösten 2022 har utvecklingen av artificiell intelligens, AI, gått rasande fort. Många befarar att vissa yrken kan komma att ersättas helt av robotar. Forskningen på ämnet är än så länge i sin linda men lämnar utrymme för optimism.

Upp eller ner? Gigarbetarnas vardag i bilder

Artikel Taxichaufförer, bud, frilansare… allt fler får sina korta arbetsuppdrag, eller gig, förmedlade via digitala plattformar. Ändå vet vi i dag väldigt lite om de här medarbetarnas hälsa, välmående och säkerhet. Men det söker nu forskarna i den Forte-finansierade GIG-HEALTH-studien vid Karolinska institutet svaren på.

Sju samskapande forskningsprojekt ska möta komplexa arbetslivsutmaningar

Nyhet Samskapande är en forskningsmetod som innebär att de som berörs av forskningen är aktiva i forskningsprocessen. Nu beviljar Forte finansiering till sju samskapande forskningsprojekt för hållbar arbetslivsutveckling.

120 miljoner till forskning om framtidens arbetsliv

Nyhet Hur påverkar industrins satsning på elfordon vilka medarbetare som behövs i framtiden? Och hur kan arbetsmiljön värnas när chefen delvis ersätts av datoriserade instruktioner? Nu delar Forte ut 120 miljoner kronor till forskare i fem sexåriga forskningssatsningar.

Ingen rast ingen ro vid skiftarbete

Artikel Skift- och nattarbete har länge förknippats med allvarliga hälsorisker. Det har däremot varit osäkert hur stor betydelse dygnsvilan har för hälsan. Nu har forskare vid Karolinska institutet kunnat visa att det finns en ökad risk för hjärtsjukdom om återhämtningen mellan arbetspassen är för kort. Läs mer i Forte Magasin.

Hur kan kvinnors arbetsliv bli bättre?

Intervju I filmen berättar utredaren Joa Bergold på LO och forskarna Karin Halldén och Lena Abrahamsson vad de tycker måste lösas. Här kan du också se webbinariet de medverkade på om kvinnors framtida arbetsliv.

Fem nya projekt om framtidens arbetsliv

Nyhet Pandemin har påskyndat omställningen mot ett mer flexibelt arbetssätt och hybridarbetsplatser har blivit vanligare. Hur kommer det att påverka det framtida arbetslivet? Det kommer nu en av de fem forskargrupper som har beviljats finansiering av NordForsk att söka svar på.

Resultat av fem års forskning

Forskningsresultat Halvvägs in i programmet har vi gjort en film där vi berättar om satsningen, och om några av alla de resultat som forskningen genererat.

Publikationer inom arbetslivsprogrammet

Läsning Inom programmet gör Forte kunskapssammanställningar och analyserar forskningsbehov på området. Här hittar du alla publikationer inom programmet.

Anna-Karin Florén om forskningens betydelse för framtidens arbetsliv

Intervju Forskning är avgörande för att vi ska ha ett hållbart arbetsliv i framtiden. Det menar Anna-Karin Florén, ansvarig för Fortes tioåriga nationella forskningsprogram om arbetsliv.

Utlysningar inom programmet

Finansiering Här hittar du information om utlysningarna inom programmet.

Finansierad forskning

Forskningssatsningar Ett stort antal forskningsprojekt, forskningsprogram, postdokprojekt och forskningsnätverk har fått finansiering genom det nationella programmet för arbetslivsforskning. Här hittar du dem uppdelade efter det år de blev beviljade finansiering.