Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning 2023. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Arbetslivets utmaningar 2023

Totalt avsätts 120 miljoner kronor för åren 2023–2028.

Beviljade projekt

Algoritmiskt styrt arbete – utmaningar, möjligheter och strategier för en god arbetsmiljö och välbefinnande

Kvinnofällor eller meningsfulla framtidsjobb? Utmaningar och möjligheter i kvinnodominerade yrken

Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret

På fabriksgolvet och i skogsmarken: Samhällsförändring och arbetslivets gröna omställning

En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv

Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning

Hållbara synergier: Ett jämförande perspektiv på svensk socialpolitik i syfte att utveckla inkluderande program för ett långt arbetsliv

Läs mer

Om utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2023”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2023″ (PDF)

 

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023

Totalt avsätts 36 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Beviljade projekt

Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ADHD

Samproducering av en randomiserad studie för att undersöka effektiviteten av Individual Placement and Support för personer med alkohol- och drogberoende för en hållbar inkludering i arbetslivet

Tvärfunktionella team I brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete

Att dra upp ohälsan i kvinnodominerad kommunal förvaltning med rötterna genom organisatoriska interventioner: Vad är nödvändigt och/eller tillräckligt?

Kvinnor för integration. Samskapa ett inkluderande arbetsliv i sociala företag

Förkroppsliga självledarskap och distribuerat ledarskap i den offentliga sektorn i Sverige: Utveckla praxis för hållbart hydrid arbetsplats

Detaljstyrningens janusansikte – en samskapande studie om hemtjänstens villkor utifrån undersköterskors och omsorgstagares perspektiv

Läs mer

Om utlysningen ”Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023” (PDF)