På denna sida presenterar vi forskning om psykisk hälsa som har fått finansiering genom det nationella programmet för psykisk hälsa under 2023. Forte stöder även forskningsprojekt inom psykisk hälsa genom andra satsningar. För att hitta ytterligare information om denna forskning hänvisar vi till databasen Swecris som samlar information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Finansierad forskning inom utlysningen: Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

Finansierad forskning inom utlysningen: Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

Finansierad forskning inom utlysningen: Organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa 2023

Finansierad forskning inom utlysningen: Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

Den här utlysningen ska bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling om hälsofrämjande och preventiva insatser inom folkhälsoområdet. Totalt avsätts 230 miljoner kronor för perioden 2023–2029. Flertalet av de beviljade forskningsprogrammen har fått finansiering inom ramen för Fortes satsning på Prevention och folkhälsa men två av forskningsprogrammen har finansierats av programmet för psykisk hälsa.

Finansierad forskning

Främjande och förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa – Från policy till åtgärder samt deras effekter

Förebyggande av våld mot barn

Se alla beviljade projekt

Läs mer om utlysningen

Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023 – Forte

Finansierad forskning inom utlysningen: Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

Forte och Försäkringskassan utlyser gemensamt forskningsmedel för att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Finansierad forskning

Läs mer om utlysningen

Nyhet: Forte och Försäkringskassan satsar tillsammans på forskning om psykisk ohälsa i arbetslivet

Utlysning: Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

Finansierad forskning inom utlysningen: Organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa 2023

Utlysning om ettåriga forskningsöversikter som systematiskt ska söka, sammanställa och värdera forskning om hur organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn är kopplade till den psykiska hälsan bland klienter och medborgare. Totalt avsätts 4 miljoner kronor för året 2023–2024.

Finansierad forskning

Läs mer om utlysningen

Organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa 2023