Den första utlysningen inom det nationella programmet för arbetslivsforskning genomfördes 2017. År 2019 genomfördes den andra. Här hittar du information om kommande utlysningar och de senaste som genomförts inom programmet.

Kommande utlysningar

Arbetslivets utmaningar 2024 »

Senast genomförda utlysningar

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023 »

Arbetslivets utmaningar 2023 »

Forskning om framtidens arbetsliv 2022 » 

Grön omställning och arbetsliv 2021 »

Arbetslivets utmaningar 2021 »

Synteser av arbetslivsforskning 2020 »