Den första utlysningen inom det nationella programmet för arbetslivsforskning genomfördes 2017. År 2019 genomfördes den andra. Här hittar du information om kommande utlysningar och de senaste som genomförts inom programmet.

Aktuella utlysningar

JPI MYBL: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre 2024 – Forte

Utlysningen öppnar: 8 mars 2024 klockan 17.00
Sista dag för ansökan hos German Federal Ministry of Education and research: 14 maj 2024 klockan 15.00
Prisma är öppet för ansökningar: 21 maj klockan 10.00–28 maj 2024 klockan 14.00
Bidragsbeslut: november 2024

Senast genomförda utlysningar

Arbetslivets utmaningar 2024 »

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023 »

Arbetslivets utmaningar 2023 »

Forskning om framtidens arbetsliv 2022 » 

Grön omställning och arbetsliv 2021 »

Arbetslivets utmaningar 2021 »

Synteser av arbetslivsforskning 2020 »