Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning under 2021. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Arbetslivets utmaningar 2021

Totalt avsätts 200 miljoner kronor till forskning om arbetslivets utmaningar för åren 2021–2027.

Beviljade projekt

Interventionen CAN-Work-S: Att underlätta arbete hela yrkeslivet ut hos canceröverlevare

Ett hållbart arbetsliv för alla – utmaningar och framtida möjligheter

Lokala arbetsmarknadsprogram – Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad

Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn

Strukturomvandling: konsekvenser och policyåtgärder

Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv- Modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet

Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv

Arbetsmarknadsintegration i föränderliga tider

Män i fokus – att utforska homosociala kulturer i organisationer och utveckla metoder och åtgärder för att motverka sexuella trakasserier

Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet: strukturomvandling och rörlighet på regionala arbetsmarknader

Läs mer

Om utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2021”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2021” (PDF)

Grön omställning och arbetsliv 2021

Totalt avsätts 60 miljoner kronor under åren 2021-2023 för utlysningen.

Beviljade projekt

En blå-grön omställning av svenskt småskaligt fiske – Fiskares perspektiv

Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien

Liv och arbetsliv i industrins klimatomställning

GreenMetalWaste: Hållbar arbetsmiljö vid återvinning med metaller som utgångspunkt

Lantbruksarbete: en kartläggning av arbetsprocesser, segmenteringsmönster och hållbarhetsvisioner inom svenskt lantbruk

Affärsmodeller, politik och partnerskap för ett hållbart arbetsliv: cirkulära initiativ i textil- och byggindustrin

Arbetplatsers strukturomvandling: en platsbaserad strategi för att omvärdera arbete i framtidens fossilfria bruksorter

Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Arbetsliv och grön omställning – En färdplan för att möta de utmaningar som finns vid reparation och återbruk av elektronik

På väg mot en bättre framtid? – En rättvis omställning för arbetare inom den svenska transportsektorn

Läs mer

Grön omställning och arbetsliv 2021

Bidragsbeslut för utlysningen ”Grön omställning och arbetsliv 2021” (PDF)