Det finns olika effektiva insatser som socialtjänsten kan erbjuda individer. Med obegränsade resurser hade vi kunnat investera i alla. Så ser dock inte verkligheten ut och avvägningar måste göras mellan olika insatser. Den 4 maj klockan 13.30 – 15.00 arrangerade Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium om prioritering av insatser inom socialtjänsten.

Webbinariet belyste frågan om prioriteringar från ett hälsoekonomiskt, etiskt och juridiskt perspektiv samt från ett beslutsfattarperspektiv. Jenny Berg och Johanna Wiss, hälsoekonomer vid SBU, presenterade grunden för hälsoekonomiska analyser och hur de kan informera prioriteringsbeslut inom socialtjänsten. Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, diskuterade rättsliga och etiska ramar för prioriteringar inom socialtjänsten. Pernilla Thunander, socialdirektör i Motala kommun, gav en inblick i det systematiska prioriteringsarbete som genomförts i Motala kommun. Samtalet modererades av Knut Sundell, SBU.yo

Om webbinariet

Webbinariet är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte med syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Målgruppen för webbinariet är forskare, doktorander och intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier