Brukarinflytande och delaktighet är en viktig del av en evidensbaserad praktik, men det behövs mer kunskap om hur det kan realiseras. Den 14 oktober kl. 13.00 – 14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbsänt seminarium om aktuell forskning inom området. Välkommen!

Det behövs mer kunskap om hur brukares och anhörigas delaktighet kan utvecklas inom socialtjänstens verksamhetsområden. Därför finansierar Forte flera forskningsprojekt som har fokus på olika aspekter av metoder för delaktighet och brukarinflytande.

Till detta seminarium har vi bjudit in forskare från några av de pågående forskningsprojekten för att dela med sig av sin kunskap och sina insikter. På seminariet behandlas frågor som: Vad vet vi och vad vet vi inte om de metoder och arbetssätt som används för stärkt inflytande och delaktighet? Hur ser förutsättningarna för stärkt brukarmedverkan ut – vilka är hindren och möjligheterna? Och hur lyckas man med att involvera socialtjänstens målgrupper i utveckling och utvärdering av insatser?

Medverkande

Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Ulla-Karin är projektledare för projektet I-Share; Brukarmedverkan och innovation för en personcentrerad socialtjänst och arbetar också med det sexåriga Fortefinansierade forskningsprogrammet UserInvolve: utveckling av hållbara praktiker för brukarinflytande inom området psykisk hälsa.

Kristina Bromark, doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet. Kristinas avhandlingsprojekt syftar till att undersöka brukarmedverkan inom socialtjänsten, vilka möjligheter och svårigheter som finns. Flera studier i avhandlingen har fokus på barns och ungas medverkan.

Anneli Gustafsson, samordnare för forskningsprogrammet UserInvolve på organisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Webbinariet modereras av Isabelle Carnlöf, programansvarig för forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning på Forte.

Sista dag för anmälan är 12 oktober. Sändningslänk skickas till alla anmälda deltagare den 13 oktober. Saknar du anmälningslänk går det bra att följa webbinariet i realtid på denna sida.

Till anmälan