Ledsen eller nere för det mesta, sömnproblem nästan varje dag, oro och ångest. Det är verklighet för många barn och unga. Ändå är det långt i från alla som söker hjälp för depression och ångest. Vad kan orsakerna bakom problemen vara och på vilket sätt kan vi stärka ungas välbefinnande? Välkommen till Fortes forskarseminarium om den senaste kunskapen inom området och ett panelsamtal om möjliga vägar framåt.

De allra flesta barn och unga vuxna har ett gott psykiskt välbefinnande. Men dagliga psykiska besvär ökar enligt olika nationella undersökningar. Dubbelt så många flickor, unga kvinnor och unga män upplever ångest, oro och nedstämdhet jämfört med för tio år sedan. Det gör Sverige till ett av Europas länder med högst andel unga som inte mår bra.

Att fler behöver stöd märks även i vården, där besöken för ångesttillstånd och ADHD ökat kraftigt. Men enligt uppskattningar finns det ändå många unga med depression och ångest som inte söker hjälp och får vård. Det är också viktigt att arbeta förebyggande med unga barn tidigt redan i förskolan.

Välkommen till Fortes seminarium med ledande forskare och aktörer inom området. Vad kan orsakerna vara bakom ökningen? Behövs en tydligare gränsdragning mellan hälsa och ohälsa? Hur kan vi sätta in resurser på rätt ställen och för rätt individer trots brist på data om trender och behov? På vilket sätt kan olika aktörer stärka ungas välbefinnande? Och vad säger de unga själva?

Medverkande

  • Christina Dalman, professor vid Karolinska institutet och överläkare inom Region Stockholm
  • Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin vid Uppsala universitet
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
  • Anes Asic, vice förbundsordförande för Elevernas riksförbund
  • Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen
  • Kristina Taylor, skolpsykolog och ordförande för Psykologförbundet
  • Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig och internationell samordnare inom Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR
  • Jonas Björck, generaldirektör på Forte

Moderator: Mia Odabas

Klockan 14:30 samma dag ordnar vi ytterligare ett seminarium i Almedalen som handlar om att förebygga våld i nära relationer. Läs mer om det här »