Hälso- och sjukvårdssystemen i Europa står inför gemensamma utmaningar som kräver samordnade lösningar. Forte koordinerar det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care systems som hittills öppnat två utlysningar om framtidens vårdsystem.

Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har Forte ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Målet med THCS är att förbättra hälso- och omsorgssystemet i Europa genom att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa och därmed skapa en bättre vård och omsorg för alla medborgare.

– THCS finansierar forsknings- och innovationsprojekt och stöttar kunskaps- och evidensbaserade lösningar, säger Staffan Arvidsson som är forskningssekreterare på Forte och samordnare inom THCS.

Inom partnerskapet har två utlysningar öppnat, en i mars 2023 och en i februari 2024. Utlysningarna ska fylla kunskapsluckor och stödja innovativa lösningar för att organisera framtidens hälso- och omvårdssystem. Fokus är exempelvis förebyggande och individanpassad vård, inklusive vård på distans.

Läs mer om vilka projekt som beviljats medel i Framtidens vårdsystem 2023