Hälso- och sjukvårdssystemen i Europa står inför gemensamma utmaningar som kräver samordnade lösningar. Forte koordinerar det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care systems som i år öppnade sin första utlysning om framtidens vårdsystem.

Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har Forte ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Målet med THCS är att förbättra hälso- och omsorgssystemet i Europa genom att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa och därmed skapa en bättre vård och omsorg för alla medborgare.

– THCS finansierar forsknings- och innovationsprojekt och stöttar kunskaps- och evidensbaserade lösningar, säger Staffan Arvidsson som är forskningssekreterare på Forte och samordnare inom THCS.

I mars öppnade den första utlysningen inom partnerskapet med fokus på framtidens vårdsystem. Utlysningen är tänkt att fylla kunskapsluckor och stödja innovativa lösningar för att organisera framtidens hälso- och omvårdssystem. Fokus för utlysningen är förebyggande och individanpassad vård, inklusive vård på distans.

– Utlysningen är ett samarbete mellan 21 länder och den Europeiska kommissionen, säger Staffan Arvidsson. Vi har fått in många bra ansökningar och nu pågår urvalsprocessen. Under hösten kommer vi att presentera vilka projekt som får finansiering.