Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning under 2020. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Synteser av arbetslivsforskning 2020

Forte utlyser medel för forskningsöversikter och forskningsutveckling.

Beviljade projekt

Att skapa ett inkluderande arbetsliv – en kunskapssammanställning

Framväxten av låglönejobb på den svenska arbetsmarknaden – En systematisk översikt av de konkurrerande forskningsperspektiven

Hälsa och sjuklighet bland personer som förvärvsarbetar efter pensionsåldern: En systematisk litteraturöversikt

Ledarskap som främjar medarbetares lärande och kompetensutveckling

Distansarbete som hållbar arbetsmiljö

Arbetstider, hälsa och säkerhet – hur ska hållbara arbetstider för skiftarbetare organiseras?

Ledarskap som främjar hälsa och välbefinnande vid digitalt distansarbete

Arbetsvillkor inom äldreomsorg: Ett kunskapsunderlag och framtida forskningsagenda

Kommunal hemsjukvård: arbetsmiljö bortom sjukhuset

Betydelsen av utvecklings- stöd- och styrpraktiker för goda arbetsförhållanden. Forskning om metapraktiker i svenska skolor

Att förebygga hot och våld i arbetslivet

Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten – sammanfattning och framåtblick

Kön, arbete och teknik i mansdominerade organisationer. Erfarenheter från gruvsektorn

Läs mer

Om utlysningen ”Synteser av arbetslivsforskning 2020”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Synteser av arbetslivsforskning 2020” (PDF)