Hur har pandemin påverkat ungas möjligheter till utbildning och att etablera sig i samhället? Vilka grupper av unga har blivit särskilt hårt drabbade? Vad går att lära av tidigare kriser och vad har varit nytt? Välkommen till Fortes webbinarium torsdagen 13 oktober klockan 14:00 då vi lanserar en rapport om hur unga och deras livsvillkor har påverkats av coronapandemin.

Pandemin har visat sig bidra till att fördjupa redan existerande skillnader i sociala förutsättningar kopplade till utbildning, arbete och hälsa. Både svenska och internationella studier talar för att unga med svagast socioekonomisk bakgrund har drabbats mest negativt både sett till lärande och förlusten av vardagliga sociala sammanhang.

Jonas Olofsson vid Malmö universitet och Martin Kvist vid Linnéuniversitetet har på uppdrag av Forte analyserat aktuell forskning om hur unga både i Sverige och internationellt har påverkats av pandemin. På webbinariet presenterar de två forskarna resultaten från sin rapport om effekter krisen fått på utbildning, arbete och hälsa.

Panelsamtal om ungas situation

De negativa trender som förstärkts under pandemin och möjliga satsningar på utbildning samt övergången mellan skola och arbetsliv fördjupas i ett panelsamtal kring ungas situation. Forskarna lyfter i rapporten bland annat satsningar på yrkesutbildning som ett möjligt verktyg för att stärka ungdomar och deras etablering i arbetslivet.

Medverkande:

  • Jonas Olofsson, professor vid institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Martin Kvist, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Susanne Zander, koordinator vid Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Arbetsmarknadsdepartementet
  • Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef föredöme & framtidstro, Fryshuset
  • Thomas Jacobsson, senior rådgivare, NordForsk
  • Jonas Björck, generaldirektör för Forte
  • Moderator: Teresia Weinberg, forskningssekreterare vid Forte