Resultat av offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla. Forte arbetar för att driva på utvecklingen, bland annat genom att ställa krav på de forskare vi finansierar.

Plan S

Genom att delta i sammanslutningen cOAlition S står Forte bakom Plan S, ett initiativ för publicering med öppen tillgång som lanserades 2018. Målet med Plan S är att resultat från forskning som har bedrivits med bidrag från offentliga forskningsfinansiärer ska publiceras med omedelbar öppen tillgång.

Plan S och cOAlition S

Riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Sedan 2021 har Forte implementerat de krav och villkor som ingår i Plan S. Det betyder att resultat av forskning som beviljats medel från och med 2021 eller senare ska publiceras med öppen tillgång.

För medel beviljade av Forte till och med 2020 gäller att forskningsresultaten ska publiceras fritt tillgängliga med högst sex månaders fördröjning.

Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Öppen tillgång till forskningsdata

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga digitalt. Regeringens målbild är att all forskningsdata som genererats av offentligt finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängliga.

Rekommendationer för öppen tillgång till forskningsdata