Den vetenskapliga slutrapporten ska inrapporteras av projektledaren och ska innehålla nedanstående information. För organisationsbidrag är det organisationen (medelsförvaltaren) som slutrapporterar i Prisma.

Populärvetenskaplig sammanfattning* (svenska, max 2 500 tecken)

Beskriv populärvetenskapligt de viktigaste forskningsresultaten som projektet kommit fram till. Om relevant, beskriv även forskningsresultatens samhällsnytta och förväntade effekter på samhället.

Populärvetenskaplig sammanfattning* (engelska, max 2 500 tecken)

Populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.

Projektdeltagarinformation

Följande uppgifter per deltagare fylls i (om relevant för bidraget):

  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

Nyckelord* (1-5)

Ange 1–5 nyckelord för ditt projekt.

SCB-koder* (tre nivåer)

För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, klassificerar vi alla bidrag enligt Statistikmyndigheten SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. Välj forskningsämne i tre nivåer.

Fortes huvud- och delområden*

Välj lämpligt huvud- och delområde för ditt bidrag.

Alternativt delområde

Du har möjlighet att välja ett alternativt delområde för ditt bidrag. Det kan ha ett annat huvudområde.

Fortes samordningsområden

Forte har nationellt samordningsansvar för forskning inom fem områden. Välj ett samordningsområde om din ansökan faller inom något av dessa. Om ditt projekt inte faller inom ett samordningsområde klicka i ”ej samordningsområde”.

Globala hållbarhetsmål*

Klassificera din ansökan enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Du kan välja max tre mål. Läs mer om de globala hållbarhetsmålen »

Immaterialrätt

Ange de immaterialrätter som producerats inom ramen för projektet/bidraget.

Forskningsinfrastruktur

Ange projektets användning av forskningsinfrastruktur.

Akademisk karriär* (max 2 000 tecken)

Har bidraget varit en hjälp för din akademiska karriär och i så fall på vilket sätt?
Gäller endast postdokbidrag.

Forskningsfrågor* (max 1500 tecken)

Beskriv den/de forskningsfrågor som projektet har adresserat

Forskningsresultat* (max 4 500 tecken)

Beskriv kortfattat de viktigaste forskningsresultaten som projektet kommit fram till.
Förtydliga vilken ny kunskap som din forskning har resulterat i samt om projektets resultat har påverkats av eventuella avsteg från forskningsplanen.

Kategorisering av resultat

Rapportera och klassa olika typer av resultat (ej publikationer, immaterialrätter, företag) som direkt eller indirekt kommit av ditt projekt.

Samverkan i forskningsprocessen* (max 2000 tecken)

I vilka delar av forskningsprocessen har relevanta samverkansaktörer involverats och vad har det bidragit till i genomförandet av forskningen?

Forskningens bidrag till att lösa samhällsutmaningar* (max 3000 tecken)

På vilket sätt kan denna nya kunskap bidra till att hantera/lösa samhällsproblemen som din forskning berör på ett bättre sätt? Ge exempel på hur dina resultat skulle kunna användas i samhället.

Samarbetsländer

Här anger du eventuella samarbetsländer.

Kommunikation (max 2 000 tecken)

Beskriv vilka effekter kommunikationsaktiviteterna ovan har resulterat i.

Publikationer (max 4 000 tecken)

Redovisa publikationer.


* = Obligatorisk uppgift att redovisa