Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd rymmer viktiga samhällsfrågor även ur ett internationellt perspektiv. Vi samverkar därför med organisationer i många andra länder. Tillsammans gör vi gemensamma, internationella utlysningar och forskningssatsningar.

Främjar svensk forskning på den internationella arenan

Forte arbetar på flera sätt för att främja forskning världen över. Vi vill att Sverige ska vara en aktiv aktör inom den europeiska forskningspolitiken, och vi arbetar kontinuerligt för en bättre forskningsinfrastruktur inom våra tre ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi vill också arbeta för att öka insatserna på det globala området. Det gör vi både genom samarbeten med övriga svenska finansiärer och genom riktade insatser med aktörer i andra länder.

Målsättningarna för vårt internationella arbete är bland annat att:

  • stimulera svenskt deltagande i europeiska och internationella forskningssamarbeten
  • verka för att öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel, som en förstärkning av den svenska forskningsfinansieringen, samt att
  • arbeta för en ökad forskarmobilitet över gränserna.

Vill du veta mer om Fortes arbete på den internationella forskningsarenan?
Här kan du läsa mer: