Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd rymmer viktiga samhällsfrågor även ur ett internationellt perspektiv. Vi samverkar därför med organisationer i många andra länder. Tillsammans gör vi gemensamma, internationella utlysningar och forskningssatsningar. Forte bidrar också till att rikta satsningarna mot områden avgörande för omställningen av samhället i socialt hållbar riktning.

Vi främjar svensk forskning på den internationella arenan …

Forte arbetar på flera sätt för att främja möjligheterna för forskare i Sverige att samarbeta internationellt. Vi vill bidra till att Sverige är en aktiv aktör inom den nordiska, europeiska och globala forskningsarenan inom våra tre områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar för att skapa synergier mellan våra nationella satsningar och internationella initiativ.

Målsättningarna för vårt internationella arbete är bland annat att:

  • stimulera svenskt deltagande i nordiska, europeiska och internationella forskningssamarbeten
  • verka för att öka utnyttjandet av nordiska, europeiska och internationella forskningsmedel, som en förstärkning av den svenska forskningsfinansieringen, samt att
  • arbeta för en ökad forskarmobilitet över gränserna.

… och bidrar till global hållbar utveckling

FN har antagit Agenda 2030 som ett ramverk med 17 globala mål som världens länder ska nå till år 2030. Sverige vill vara ledande både i hållbarhetsarbetet och satsningar på forskning och innovation, och har därmed en möjlighet att ta en viktig roll för att aktivt bidra till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Genom att ge möjlighet för internationella samarbeten mellan forskare i Sverige och andra länder kan Forte bidra till uppbyggnad av kunskap som ökar takten i att uppnå nödvändiga globala samhällsutmaningar.

Läs mer om Forte och Agenda 2030 »

Aktuella projekt och satsningar

Vill du veta mer om Fortes arbete på den internationella forskningsarenan? Här kan du läsa mer: