Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd rymmer viktiga samhällsfrågor även ur ett internationellt perspektiv. Vi samverkar därför med organisationer i många andra länder. Tillsammans gör vi gemensamma, internationella utlysningar och forskningssatsningar. Den internationella dimensionen är viktig i Fortes arbete med att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Främjar svensk forskning på den internationella arenan

Forte arbetar på flera sätt för att främja möjligheterna för forskare i Sverige att samarbeta internationellt. Vi vill bidra till att Sverige är en aktiv aktör inom den europeiska forskningspolitiken, och vi arbetar kontinuerligt för en bättre forskningsinfrastruktur inom våra tre ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte arbetar aktivt för att skapa synergier mellan våra nationella satsningar och internationella initiativ.

Målsättningarna för vårt internationella arbete är bland annat att:

  • stimulera svenskt deltagande i europeiska och internationella forskningssamarbeten
  • verka för att öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel, som en förstärkning av den svenska forskningsfinansieringen, samt att
  • arbeta för en ökad forskarmobilitet över gränserna.

Vill du veta mer om Fortes arbete på den internationella forskningsarenan?
Här kan du läsa mer: