De ökande skjutningarna och sprängningarna i Sverige har satt ljus på organiserad brottslighet som ett av samhällets mest angelägna problem. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Varmt välkommen till ett webbinarium som fokuserar på effektiva åtgärder mot gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga.

Till anmälan »

Knut Sundell, sakkunnig på SBU, presenterar resultaten av den forskningssammanställning som myndigheten gjort om insatser som motverkar gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Presentationen kommenteras av Anders Bolund, utredare på Brå.

Insatserna Knut berättar om utförs av olika aktörer som socialtjänst, kriminalvård, skola, polis och andra samhällsorganisationer. Forskningen visar på empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar eller de som riskerar att värvas till gängen verkligen kan ha en förebyggande effekt.

Inledande talare: Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig i socialt arbete vid SBU.

Kommentator: Anders Bolund, utredare på Brottsförebyggande rådet och tidigare gruppledare för Haninge kommuns sociala insatsgrupper.

Moderator: Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte.

Praktisk information

Anmäl dig här

Datum och tid? Den 14 mars kl. 10.00-11.00.

Kostnad? Webbinariet är gratis och sänds via Zoom – titta eller lyssna där du är, och ställ frågor i chatten!

För vem? Vi vänder oss främst till dig som forskar eller doktorerar inom området, och dig som jobbar dessa frågor som beslutsfattare, chef eller tjänsteman. Men alla som är intresserade av frågorna är givetvis välkomna!

Går det att ta del av i efterhand? Ja. Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt även i textad version på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Detta är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte med syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier