Varje år förmedlar Forte ca 800 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Här kan du som vill ansöka om finansiering lära dig mer om hur det fungerar.

Utlysningar och bidrag

Finansiering från Forte söks i öppen konkurrens. När det är möjligt att ansöka om bidrag publicerar vi en utlysning på vår webbplats. En del utlysningar återkommer varje år, medan andra genomförs efter särskilda beslut eller som del i en långsiktig satsning. På sidan Kommande utlysningar annonserar vi utlysningar som kommer att öppna inom kort.

Forte finansierar forskning genom ett antal olika bidragsformer. En del av dem ska bidra till att långsiktigt förstärka forskningsmiljöer, andra syftar till att främja forskares karriärutveckling eller underlätta kunskapsutbyte.

Aktuella utlysningar »
Kommande utlysningar »
Läs mer om Fortes bidragsformer »

Vem kan söka bidrag?

Vem som kan söka bidrag varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar. Ett grundkrav är dock att du som huvudsökande måste vara disputerad. Dessutom måste du vara knuten till en organisation som är godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Information om vad som gäller för en specifik utlysning och/eller bidragsform hittar du på utlysningens sida på Forte.se.

Vem kan söka bidrag? »
Fortes kriterier för medelsförvaltare »

Ansökningsprocessen

För att skicka in en ansökan till Forte använder du ansökningssystemet Prisma. Det är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och granskningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar till alla tre forskningsråd. Instruktioner för varje utlysning hittar du på utlysningens sida på Forte.se.

Läs mer om hur du skickar in en ansökan »

Bedömning och beslut

När du har skickat in din ansökan till Forte lämnas den över till våra beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Beredningsgrupperna består av ledande forskare och samhällsrepresentanter inom våra områden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse eller generaldirektör som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Läs mer om bedömning och beslut »
Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag »
Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av etableringsbidrag »