Den 30 september beviljade Forte nästan 750 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Under 2021 har den forskningspolitiska propositionen möjliggjort en historiskt stor satsning på forskning inom Fortes områden.

Nu beviljar Forte 746 miljoner kronor till ny forskning för åren 2021–2027. De nya besluten gäller ansökningar inom åtta olika utlysningar som var öppna under våren 2021. Flera av dem är kopplade till de utmaningar som prioriterades i den forskningspolitiska propositionen 2020.

Porträttoto på Jonas Björck, Fortes generaldirektör
Jonas Björck, Fortes generaldirektör. Foto: Rickard L. Eriksson

– Jag är stolt och glad över att vi lyckats leva upp till regeringens förväntningar och fördelar historiskt mycket forskningsmedel till angelägen och högkvalitativ forskning inom Fortes områden, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör.

Forskning som möter samhällsutmaningar

Hela 173 miljoner kronor ska gå till forskning om arbetslivets utmaningar. Tio forskningsprogram inom området får medel för att studera frågor om exempelvis integration på arbetsmarknaden, karriärhinder för kvinnor inom vetenskap samt metoder för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

Dessutom beviljas finansiering till forskning om folkhälsa och prevention, med fokus på bruk och riskbruk av alkohol, narkotika, tobak och spel. Finansiering går också till forskning om funktionshinder, vård och omsorg för äldre samt om den gröna omställningens effekter på arbetslivet.

– Den gemensamma nämnaren är social hållbarhet och den övergripande principen om att inte lämna någon utanför. Detta är satsningar som kopplar till ojämlikhet och utsatthet på olika sätt, och där forskningen är tänkt att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Olle Lundberg, huvudsekreterare på Forte.

Historiskt mycket forskningsmedel

Under 2021 har Forte utlyst och beviljat en större mängd forskningsmedel än någonsin tidigare. Vid årsskiftet beräknas det totala beviljade beloppet för 2021 uppgå till 1,15 miljarder kronor, jämfört med 555 miljoner kronor 2020. Denna rekordstora satsning har möjliggjorts i och med de uppdrag och anslagsökningar som Forte tilldelats i den forskningspolitiska propositionen 2020.

– Propositionen var i ekonomiska termer historiskt framtung. Regeringen har valt att fördela hela 3,4 miljarder kronor, av totalt 3,75 miljarder kronor, i anslagsökningar redan 2021. För Fortes del har det inneburit att vi har fått en anslagsökning om 105 miljoner kronor redan 2021 av en total ökning om 180 miljoner kronor som uppnås 2023, säger Jonas Björck.

Av de 746 miljoner kronor som nu beviljas kommer 410 miljoner kronor att fördelas till forskning inom fem riktade utlysningar, med koppling till den forskningspolitiska propositionen. Drygt 324 miljoner kronor går till projektansökningar inom Fortes årliga öppna utlysning, som rymmer forskning inom alla Fortes huvudområden. Dessutom beviljas 12 miljoner kronor till nätverk och tidskrifter inom Fortes områden.

Lista över beviljade ansökningar och medel

Utlysning Inkomna ansökningar Beviljade ansökningar Beviljade medel (tkr)
Årliga öppna utlysningen 2021 – projekt- och juniorforskarbidrag 290 75 324 432
Arbetslivets utmaningar 2021 46 10 173 185
Grön omställning och arbetsliv 2021 29 10 46 325
Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021 42 12 50 300
Forskning om funktionshinder 2021 36 13 51 882
Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021 56 19 87 892
Tidskriftsbidrag 2021 7 7 7 342
Nätverksbidrag 2021 20 11 4 721

Listor över alla beviljade ansökningar är publicerade på sidan Bidragsbeslut.