Nu stärker Forte arbetslivsforskningen. Tio forskningsprogram får dela på 173 miljoner kronor för att bidra med mer kunskap på området.

Arbetslivet står inför stora utmaningar. Den forskning som nu beviljas medel ska bidra med kunskap så att samhället bättre kan möta de utmaningar som finns på området.

Utlysningen sker inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv som Forte ansvarar för. Totalt inkom 46 ansökningar. Den totala finansieringen för utlysningen uppgår till 173 miljoner kronor för åren 2021-2027.

Porträttfoto på Anna-Karin Florén, projektledare
Anna-Karin Florén, Programansvarig

De tio forskningsprogram som nu får finansiering kommer bland annat att studera hur ett mer hållbart och hälsosamt arbetsliv kan skapas, hur integrationen på arbetsmarknaden kan förbättras samt metoder för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Vi hoppas att den forskning vi finansierar kan bidra till att skapa förändringar, så att vi framöver får ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv, säger Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte.

En av dem som får finansiering i utlysningen är Gunilla Olofsdotter, universitetslektor vid Mittuniversitet i Sundsvall. Hon ska studera hur lokala arbetsmarknadsprogram kan bidra till att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Framför allt kommer hon att titta närmare på regionala initiativ i Västernorrland och i Västra Götaland.

– Vi hoppas att vi med vår forskning ska hitta vägar och sätt som hjälper grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet och få en egen försörjning, säger Gunilla Olofsdotter.