Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att stödja vetenskaplig diskussion och publicering samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden. Totalt avsätts maximalt 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Inriktning

Svenskspråkiga tidskrifter inom Fortes ansvarsområden (hälsa, arbetsliv och välfärd) kan söka om bidrag för redaktionellt arbete och utgivning. Syftet med tidskriftsbidraget är tvåfaldigt; att stödja vetenskaplig diskussion och publicering på svenska inom Fortes ansvarsområden, samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden och särskilt då resultat från forskning som finansierats av Forte.

Bidragsbelopp

Beviljat belopp uppgår till högst 1 200 000 kr totalt för 3 år.  Totalt avsätts maximalt 10 miljoner kr för åren 2022–2024.

Vem kan söka?

Detta är en organisationsutlysning. Ansökan initieras av organisationskontoansvarig i ansöknings- och granskningssystemet Prisma eller ansvarig för organisationens ansökningar hos medelsförvaltaren. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen stänger: 29 juni 2021 14.00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 30 september 2021

Beslut publiceras: Tidigast 1 oktober 2021

Projektstart: 1 januari 2022