Forte utlyser minst 200 miljoner kronor till forskning om arbetslivets utmaningar för åren 2021–2027. Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny kunskap. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning.

Den angivna budgetnivån gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att tilldela Forte medel för forskningsprogrammet inom arbetsliv, i enlighet med regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60).

Inriktning

Forte har prioriterat utmaningar där behovet av kunskap är stort. Ansökningar inom denna utlysning ska vara inriktade på en av följande delutmaningar:

  • Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
  • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet
  • Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeslivet

Delutmaningarna finns beskrivna i filen ”mer information om utlysningen”.

Bidragsform

Inom denna utlysning erbjuds en bidragsform: programbidrag. Samma person får maximalt skicka in en ansökan som huvudsökande och en ansökan som medsökande, alternativt två ansökningar som medsökande.

Bidragslängd: 6 år
Beloppsnivå: För hela bidragsperioden kan du ansöka om maximalt 18 miljoner kronor. Det årliga budgeterade beloppet ska inte överstiga tre miljoner kronor.

Behörighet

Du är behörig att ansöka i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 4 mars 2021 klockan 10:00

Utlysningen stänger: 20 maj 2021 klockan 14:00

Beslut fattas: 30 september 2021

Beslut publiceras: Preliminärt 8 oktober 2021

Projektstart: 1 november 2021