Hur kan vi arbeta mer långsiktigt med våra stora samhällsutmaningar? På Forte Talks 2024 diskuterade forskare, praktiker och beslutsfattare hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap. På den fullsatta konferensen diskuterades bland annat hur barn och unga kan få en mer jämlik uppväxt samt hur fler ska vilja, kunna och orka arbeta i välfärden.

Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. Forte Talks 2024 lyfte hur vi kan bygga Sverige starkare. Extra fokus låg på förebyggande insatser och hur vi kan arbeta mer långsiktigt, både potentialen det ger och vad som är hindren för att gå från ord till handling.

Under dagen på Münchenbryggeriet gick det att ta del av panelsamtal, korta föreläsningar  och parallella sessioner om aktuell forskning. Många följde också dagen digitalt. Nu går det att ta del av dagen i efterhand, bland annat panelsamtalen om hur vi kan ge alla barn och unga lika möjligheter och hur vi kan få fler som jobbar i  välfärden och andra viktiga yrken.

Keynotepresentationer och panelsamtal

Klicka på symbolen i högra hörnet för att fälla ut spellistan.

Vetenskapliga samtal

Under Forte Talks ägde tolv parallella sessioner rum, så kallade vetenskapliga samtal. Samtalen består av en kortare forskarpresentation med möjlighet att ställa frågor. Av integritetsskäl har frågestunden klippts bort i varje film. Klicka på symbolen i högra hörnet för att fälla ut spellistan.