Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

Forte driver det tioåriga programmet i samråd med AFA Försäkring, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova. Det är en del i regeringens satsning att möta samhällsutmaningarna på arbetslivsområdet.

Den här forskningsagendan finns också i en kortversion. Till kortversionen »

Film från lanseringen

Agendan lanserades i samband med ett frukostseminarium i februari 2019. Medverkande var Thomas Jacobsson, programansvarig på Forte samt utvalda representanter för akademi och samhälle.