Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Forte har i uppdrag av regeringen att driva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning sedan 2017. Programmet ska arbeta strategiskt med forskningsfinansiering, nyttiggörande och samordning för att ge mervärde till forskningsfältet. Den strategiska agendan är central i forskningsprogrammet och revideras under de år programmet pågår. Den första versionen släpptes 2019.
Läs mer om det nationella programmet om arbetsliv. »

Uppdaterad version 2022

Det här är den andra versionen av agendan. Den beslutades av Fortes generaldirektör i juni 2022. Den innehåller mindre uppdateringar bestående av en ny kartläggning av pågående forskning, samt beskrivningar av händelser i omvärlden som väsentligt påverkar arbetslivet – där covid-19-pandemin samt den gröna omställningen utmärker sig. Vidare innehåller agendan mer utvecklade skrivningar kring Agenda 2030 och det riksdagsbundna målet för Sveriges genomförande, jämställdhetsintegrering och samskapande i forskning.
Uppdateringarna medför inga betydande förändringar för Fortes arbete med programmet.

Forskningsagendan från 2019 finns även i en kortversion. »