Forte har fått ett nytt regeringsuppdrag som fokuserar på unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar. Ett mål är att kartlägga vilka metoder som fungerar bäst för att se till att fler av de här ungdomarna får en sysselsättning.

–  Vi är glada för detta viktiga uppdrag och hoppas nu att vi ska kunna bidra till att minska risken att dessa unga hamnar utanför i samhället, säger Jonas Björck, generaldirektör på Forte.

Unga med en funktionsnedsättning och unga med psykisk ohälsa är två grupper som är överrepresenterade inom gruppen unga som inte arbetar eller studerar. I en rapport som Forte tog fram 2020 lyfts olika åtgärder, som till exempel satsningar för att motverka att unga hoppar av skolan eller olika mentor- och lärlingsprogram.

Vad kan man mer göra för att förhindra att den här gruppen unga inte hamnar utanför arbetsmarknaden?

– Det är sådant vi ska titta på i detta uppdrag. Genom att sammanställa kunskapen om förbyggande insatser och beskriva gruppens behov kan vi kanske komma ett steg närmare ett samhälle där det finns bra åtgärder mot utanförskap i den här gruppen, avslutar Jonas Björck.

Härnäst kommer en plan för arbetet tas fram och dialog med experter och referensgrupper påbörjas. Uppdraget ska rapporteras till Socialdepartementet i november 2024.