Pandemin har påskyndat omställningen mot ett mer flexibelt arbetssätt och hybridarbetsplatser har blivit vanligare. Hur kommer det att påverka det framtida arbetslivet? Det kommer nu en av de fem forskargrupper som har beviljats finansiering av NordForsk att söka svar på.

Tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Norden och Litauen öppnade Forte och NordForsk i våras en utlysning för att generera kunskap och lösningar för ett hållbart och inkluderande framtida arbetsliv. Nu är det klart att fem projekt får finansiering.

Porträttfoto på Anna-Karin Florén, projektledare
Anna-Karin Florén, Programansvarig

Utlysningen kom till på Fortes initativ.
– Vi är mycket glada över att nu kunna finansiera fem utmärkta forskningsprojekt, säger Anna-Karin Florén, forskningssekreterare på Forte. Det Nordiska samarbetet innebär en fin möjlighet för forskarna att lära av varandra och driva kunskapsutvecklingen om arbetsliv framåt i regionen. Vi tycker naturligtvis att det är särskilt roligt att svenska forskare finns representerade i alla projekt.

Utlysningen är en del av forskningsprogrammet för framtidens arbetsliv inom NordForsk. Förutom Forte deltar även Norges forskningsråd, Rannis – det isländska centret för forskning, Litauens forskningsråd, Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering samt NordForsk.

Finansierade projekt

Understanding and Intervening against Sexual Harassment at work
Projektledare: Brita Bjørkelo, Norwegian Police University College/Oslo New University College
Deltagande länder: Norge, Island, Sverige

Remote and flexible work arrangements: A cross-national study focused on implications for leaders and employees
Projektledare: Andreas Stenling, Umeå universitet
Deltagande länder: Sverige, Litauen, Norge

Sustainable working-life for ageing populations in the Nordic-Baltic region
Projektledare: Ieva Reine, Uppsala universitet
Deltagande länder: Sverige, Island, Litauen

Sustainable and inclusive hybrid workplaces – anywhere and anytime?
Projektledare: Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Community
Deltagande länder: Norge, Island, Sverige

Sustainable Remote Nordic Labour Markets
Projektledare: Gustaf Norlén, Nordregio
Deltagande länder: Sverige, Island, Norge, Åland