I fyrtio år har Ingmar Skoog ägnat sig åt forskning om äldre och han har varit med om hur kunskapen om åldrandet växt fram i rasande fart. Det var hans forskargrupp som visade att pensionärer är mycket piggare och friskare än man trott. Själv försöker han leva som han lär och håller igång hjärnan genom att fortsätta forska.

Ingmar Skoog var ung läkare när han lite av en slump kom med i befolkningsstudien H70. Han fick intervjua kvinnor och män som var födda 1901 och som växt upp när Sverige var ett av Europas fattigaste länder.

– Intervjuerna handlade mycket om deras liv och det gjorde att vi fick en biografi av varje person. Det var fantastiskt, man fick ett sådant perspektiv på livet som 30-åring. Det jag kommer ihåg mest var att jag var nervös för att ställa frågor om sexlivet. Men det gick bra, den första personen var en 83-årig sjökapten.

Ingmar är numera professor i psykiatri och leder AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborg universitet där H70-studien fortfarande pågår. Under pandemin var han en av dem som ständigt intervjuades i medierna om bristerna inom äldreomsorgen och han är expert i SVT:s Studio 65.

– Vi inom AgeCap har varit ganska bra på att sprida kunskap. Jag tror inte att vi är helt oskyldiga till att det blivit en sådan vurm för nya TV-program om äldre.

En stor del av forskningen inom AgeCap är tvärvetenskaplig, som mest har forskare från 25 discipliner varit involverade. Det är Ingmar och hans kollegor som myntat tesen 70 är det nya 50, eftersom H70-studien visade att 70-åringarna var långt mycket piggare och friskare än man tidigare trott. Nu är han beredd att säga att 85 är det nya 70.

– Vi ser positiva förändringar även i de äldsta grupperna. De har mer sex, är mindre deprimerade och förekomsten av demens minskar. Ett orosmoln är dock att antalet 80-plussare kommer att öka dramatiskt till år 2030. Även om 80-åringarna är friskare kan det inte kompensera för den enorma ökningen. Det blir fler som får sjukdomar, fler som får demens och fler som behöver stöd av äldreomsorgen.

Ingmar tycker att äldrefrågorna försvann under valrörelsen, delvis på grund av politikernas prioriteringar men också för att medierna inte tog upp frågan. Han misstänker att yngre journalister kanske inte tycker det är så spännande.

Det jag kommer ihåg mest var att jag var nervös för att ställa frågor om sexlivet.
Ingmar Skoog

Ingmar börjar nu ta ut pension men kommer fortsätta leda forskningen på AgeCap ett tag till. Han tycker det är så kul att arbeta.

– Det finns många roliga aspekter av att syssla med forskning, det är ett kreativt arbete. Det är roligt att skriva, att handleda studenter, att föra ut kunskapen och träffa människor från olika länder.

Att skriva artiklar är en av de saker han hoppas få mer tid till, det finns mycket obearbetad data från H70. Kanske hinner han också skriva en populärvetenskaplig bok om all den forskning han varit delaktig i. Och så fortsätter han som expert i både TV och radio.

Han har tagit till sig av vetenskapen om hur man ska leva för att hålla sig pigg; han motionerar, försöker sova bra och äter mer sallad än kött.

– Det är också viktigt att hålla igång hjärnan och det gör man ju med forskning!

Text Helena Östlund