Forte beviljar 161 miljoner kronor till forskning för att förbättra vården och omsorgen för äldre i det svenska välfärdssystemet. Medlen fördelas på tre programbidrag och 19 projektbidrag och forskningen kommer att påbörjas i år och pågå till 2029.

Fortes styrelse har beslutat att bevilja tre programbidrag och 19 projektbidrag inom utlysningen Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023. Totalt inkom 65 ansökningar i utlysningen som stängde i januari.

Porträttfoto på Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare
Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare

– Den här utlysningen innebär en bred och betydelsefull satsning inom äldreområdet, säger Ulrika Thomsson Myrvang, forskningssekreterare på Forte. Tack vare utlysningen finansieras tre sexåriga forskningsprogram som får över 20 miljoner kronor var. Programbidragen syftar till att bygga upp eller stärka forskningsmiljöer och bidra till en långsiktig kunskapsutveckling.

Ett av de tre beviljade forskningsprogrammen handlar om åldrande, ensamhet och psykisk hälsa, och leds av Lena Dahlberg vid Karolinska institutet. Ett viktigt mål är att resultaten från forskningen i programmet ska komma till nytta för samhället. Bland annat vill forskarna skapa ett unikt instrument för bedömning av ensamhet inom äldreomsorgen.

Sofie Wallerström, forskningssekreterare

Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte, har arbetat mycket med utlysningen och ser en bra fördelning och mångfald bland de beviljade ansökningarna.

– De treåriga forskningsprojekten som får medel täcker många viktiga frågor, säger hon. De ska undersöka allt ifrån hur par som lever med demens kan stödjas och behandling av depression hos äldre, till social isolering hos äldre hbtq-personer och utveckling av självmordspreventiva samtalsstöd.

I ett annat projekt ska Lovisa Persson vid Institutet för näringslivsforskning, tillsammans med sina forskarkollegor, titta närmare på välfärdsteknik och digitalisering i svensk äldreomsorg. Gruppen hoppas bland annat ta reda på mer om effekterna av digital nattillsyn på äldres hälsa, samt förstå kopplingarna mellan digital tidmätning och arbetsmiljön i hemtjänsten.

– Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre i Sverige – det ställer krav på vård och omsorg. Därför ska det bli oerhört intressant att se hur den här nya forskningen kan bidra till ett samhälle där alla får ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande, avslutar Ulrika Thomsson Myrvang.

Se en fullständig lista på alla beviljade ansökningar i utlysningen »