Hur kan vi ge äldre en meningsfull vardag med mer glädje? Sedan 2022 driver idéburna Ersta diakoni ett äldreboende som delar utrymme med en förskola. De positiva effekterna av ökad samvaro över generationsgränserna är stora.

Att låta barn och äldre mötas i vardagen är en naturlig företeelse. Genom historiens gång har olika generationer alltid levt sammanvävda, samlade under ett tak. Sida vid sida har vi formats och utvecklats som människor – och när vi nu på Ersta Susannahemmet för samman dessa enheter igen är de positiva effekterna tydliga.

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna vård- och omsorgsaktör. Vi driver i dagsläget nio äldreboenden i Storstockholm och Uppsala och försöker alltid samverka med förskolor i närområdet där vi verkar. Så när vi fick förtroendet att etablera äldreboendet i Huddinge där de äldre skulle dela gård och utemiljö med en förskola fanns ingen tvekan: detta ville vi väldigt gärna göra.

Och resultatet har varit över all förväntan. Barnen på förskolan och de äldre möts varje vecka på ordnade aktiviteter. Det sjungs sånger, målas teckningar och grillas korv. Den gemensamma gården gör samvaron okomplicerad och enkel. Här kan de odla, pussla eller bara vara en stund tillsammans. Mötena uppskattas mycket av båda grupperna. ”Det är en underbar upplevelse att sjunga med barnen! Det är så roligt när barnen är här”, konstaterade en av de boende, när TV4 gjorde ett reportage om det generationsöverskridande samarbetet.

Framtidens äldreomsorg tycker jag ska hjälpa de äldre att hamna i sammanhang som är, och känns, på riktigt.
Petra Andersson

Hur kommer det sig då att mötet mellan barn och äldre faller sig så naturligt? Jag tror det är för att det slår an ett djupare existentiellt behov. Barnen möter de äldre helt utan baktankar. Samtalen är omedelbara.

Petra Andersson, Affärsutvecklare Ersta Diakoni. Foto: Maricka Allensten

Kunskap delas och erfarenheter lärs ut. Det är inte för inte som forskning slår fast att ett gäng 4-åringar kan ha bättre effekt mot depression än starka mediciner. I en studie från 2020 konstaterar dessutom överläkare Anne W Ekdahl och äldreforskaren Ingmar Skoog att sju av tio äldre förbättrat sin balans och sitt minne efter att i sex veckor spenderat tid med en förskolegrupp. Och de äldre var mycket lyckligare efteråt. Anne och Ingmars slutsats var att fler äldreboenden borde ordinera barn på recept – och jag håller med.

Vår erfarenhet från Ersta Susannahemmet är att mötet mellan barn och äldre inte behöver vara svårt. Bara det att de boende blickar ut över barnens lek på gården, och hör deras prat och skratt genom ett öppet fönster, skapar mervärde.

Barnen ger de äldre ett sammanhang och just det tror jag är anledningen till att generationsöverskridande möten ger så stor, positiv effekt. För hur mycket vi som omsorgsaktör än jobbar för att skapa förutsättningar för en aktiv vardag, så gör barnen på en sekund de äldre delaktiga i något större. De ger dem en känsla av att fortsatt spela roll i något som är viktigt, och den känslan kan trumfa allt och hjälpa de äldre att hålla sig friska och fortsätta våga se framåt.

Jag ser en oerhörd potential i att sänka trösklarna för fler möten mellan barn och äldre. Framtidens äldreomsorg tycker jag ska hjälpa de äldre att hamna i sammanhang som är, och känns, på riktigt. För vem mår inte bra av lite mer barnskratt i vardagen?

Text: Petra Andersson, Affärsutvecklare Ersta Diakoni