Följ med in i lägenhetslabbet och hör forskaren Steven Schmidt vid Lunds universitet berätta om studien där de söker efter smart teknik som intresserar människor, är lätt att använda och som kan stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande livet ut.

– Vi blir äldre och äldre. Oavsett om vi kommer klara oss själva hemma på ålderns höst, ha hemtjänst eller få avancerad hemsjukvård så kan en rätt utformad hemmiljö bidra till att vi fixar vardagen på ett bättre sätt. Vi skulle också kunna minska samhällskostnaderna för tjänster och produkter inom vård och omsorg, om företag börjar designa produkter och boenden som fyller fler människors behov.

Från Forte får studien medel genom det tidigare projektet GenerationTech. Via labbets diskreta kamerasystem fångas ljud och bild in, och i takbjälkarna kan allt ifrån extra kamerautrustning till sängliftar fästas. Utanför labbets dörr finns snart en konstgräsmatta och utemöbler, allt för att skapa en så hemlik miljö som möjligt.

Tillsammans med rörelselabbet Movement lab bildar Reality lab, som lägenhetslabbet heter, den nya forskningsinfrastrukturen MoRe-lab för experimentell hälsovetenskap vid Lunds universitet. Målet är inter- och transdisciplinär forskning – alltså att forskare från olika discipliner, användare och andra intressenter kan forska och skapa ihop.

Steven Schmidt är docent i medicinsk psykologi och koordinator på CASE, Centre for Ageing and Supportive Environments, vid Lunds universitet.