Tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Norden och Litauen utlyser Forte och NordForsk medel för forskning om framtidens arbetsliv. Utlysningen syftar till att generera kunskap och lösningar för ett hållbart och inkluderande framtida arbetsliv, i en nordisk eller nordisk-litauiskt kontext. Totalt avsätts cirka 46 miljoner norska kronor för fyra år.

De medverkande finansiärerna har identifierat tre viktiga och sammanlänkade områden som särskilt skulle gynnas av nordiskt och nordisk-litauiskt forskningssamarbete. Dessa områden kommer att prioriteras av programmet:

  • Hållbart arbetskraftsdeltagande
  • Arbetsmiljö och välbefinnande
  • Grön omställning av arbetslivet

I denna utlysning kan du söka finansiering för forskningsprojekt med en budget på maximalt 9 miljoner norska kronor över tre till fyra år. Avsikten är att finansiera fem olika forskningsprojekt genom utlysningen.

Utlysningen är en del av forskningsprogrammet för framtidens arbetsliv inom NordForsk. Förutom Forte deltar även Norges forskningsråd, Rannis – det isländska centret för forskning, Litauens forskningsråd, Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering samt NordForsk.

Läs mer om utlysningen (nordforsk.org)

Läs mer om forskningsprogrammet för framtidens arbetsliv (nordforsk.org)