Tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Norden och Litauen utlyser Forte och NordForsk medel för forskning om framtidens arbetsliv. Utlysningen syftar till att generera kunskap och lösningar för ett hållbart och inkluderande framtida arbetsliv, i en nordisk eller nordisk-litauiskt kontext. Totalt avsätts cirka 46 miljoner norska kronor för fyra år.

De medverkande finansiärerna har identifierat tre viktiga och sammanlänkade områden som särskilt skulle gynnas av nordiskt och nordisk-litauiskt forskningssamarbete. Dessa områden kommer att prioriteras av programmet:

  • Hållbart arbetskraftsdeltagande
  • Arbetsmiljö och välbefinnande
  • Grön omställning av arbetslivet

I denna utlysning kan du söka finansiering för forskningsprojekt med en budget på maximalt 9 miljoner norska kronor över tre till fyra år. Avsikten är att finansiera fem olika forskningsprojekt genom utlysningen.

Utlysningen är en del av forskningsprogrammet för framtidens arbetsliv inom NordForsk. Förutom Forte deltar även Norges forskningsråd, Rannis – det isländska centret för forskning, Litauens forskningsråd, Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering samt NordForsk.

Läs mer om utlysningen (nordforsk.org)

Läs mer om forskningsprogrammet för framtidens arbetsliv (nordforsk.org)

Förlängd ansökningstid till den 22 augusti

På grund av en mindre justering i bilagan till utlysningstexten har sista ansökningsdag flyttats fram till 22 augusti 2022, klockan 14:00.

I den ursprungliga bilagan angående nationella regler för finansiering fanns en mening som felaktigt uppgav att endast land-baserade aktiviteter kunde finansieras för norska parter. Eftersom meningen är felaktig har den tagits bort från bilagan och ansökningstiden för utlysningen har utökats.