I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige?

Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett gemensamt seminarium för att presentera resultat från en ny rapport ”Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser inom socialtjänst och psykiatri, 1990 – 2019”. Rapporten kartlägger omfattning och kvalitet av svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser i Sverige mellan 1990 och 2019 samt en diskussion om de utvärderade insatserna är effektiva.

Under seminariet kommer vi även diskutera svensk forskning om effekterna av sociala insatser samt hur forskningen kan stärkas.

På seminariet kommer författarna till rapporten, docent Knut Sundell, SBU och docent Tina Olsson, institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, presentera och diskutera resultat och analyser från rapporten.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Helén Olsson, Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet
  • Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog vid Linköpings universitet

Seminariet modereras av Johanna Kumlin, chef för enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Följ seminariet live

Här kan du följa seminariet live. Sändningen startar den 14 april klockan 10:00.

Inspelningen kommer att finnas tillgänglig så att du kan titta på seminariet även i efterhand.

Diskutera gärna seminariet med oss på Twitter. Tagga oss med @forteforskning.

Ställ frågor till talarna

Här nedan kan du ställa frågor till seminariedeltagarna under seminariets gång.