I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige?

Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett gemensamt seminarium för att presentera resultat från en ny rapport ”Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser inom socialtjänst och psykiatri, 1990 – 2019”. Rapporten kartlägger omfattning och kvalitet av svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser i Sverige mellan 1990 och 2019 samt en diskussion om de utvärderade insatserna är effektiva.

Under seminariet kommer vi även diskutera svensk forskning om effekterna av sociala insatser samt hur forskningen kan stärkas.

På seminariet kommer författarna till rapporten, docent Knut Sundell, SBU och docent Tina Olsson, institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, presentera och diskutera resultat och analyser från rapporten.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Helén Olsson, Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet
  • Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog vid Linköpings universitet

Seminariet modereras av Johanna Kumlin, chef för enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Inspelning från seminariet

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal 

Frågor och svar från seminariet

Under seminariet kunde deltagarna ställa frågor till talarna via en chatt. Här kan du ta del av svaren på de frågor som inte hann besvaras under seminariet.

Frågor och svar från seminariet (.xlsx)