Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Syftet med seminarierna är att:

  • Stärka den tillämpade välfärdsforskningen genom att ökad kunskap om och intresse för effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner;
  • Främja samarbetet mellan teori och praktik genom att skapa mötesplats för dialog och samverkan mellan forskare och praktiker;
  • fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander samt intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten. Seminarierna arrangeras fyra gånger om året och är kostnadsfria.

Lista över kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier

Tidigare seminarium

Se tidigare seminarium

Bakgrund

Seminarieserien har arrangerats sedan 2007 i Socialstyrelsens och SBU:s regi. Från och med 2020 har Forte tagit över värdskapet inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning.