Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Syftet med seminarierna är att:

  • Stärka den tillämpade välfärdsforskningen genom att öka kunskapen om och intresset för effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner;
  • främja samarbetet mellan forskning och praktik genom att skapa en mötesplats för dialog och samverkan mellan forskare och praktiker;
  • fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander och intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten. Seminarierna arrangeras som regel fyra gånger om året och är kostnadsfria.

Lista över kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier

Tidigare seminarier

Tidigare seminarier på YouTube

Se tidigare evenemang

Bakgrund

Seminarieserien har arrangerats sedan 2007, inledningsvis i Socialstyrelsens och SBU:s regi. 2020 tog Forte över värdskapet inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning.