Förbättra välbefinnande för framtiden 2023 är en tvåstegsutlysning för internationella forskningsprojekt. Bakom utlysningen står NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) i samarbete med CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Har du lämnat projektskiss i EPSS? Då är det nu dags att registrera projektskissen i Prisma.

Trots att vi idag har stor kunskap om hur vi ska göra för att må bra verkar inte välbefinnandet öka i befolkningen. I turbulenta och osäkra tider med bland annat krig, inflation och klimatförändringar ökar istället förekomsten av psykiska hälsoproblem. Psykiska utmaningar är idag en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga, social försämring och ofrivillig ensamhet samt nedsatt livskvalitet och för tidig dödlighet, vilket – förutom att det får allvarliga konsekvenser för individer – leder till höga samhällskostnader.

Syftet med utlysningen är att förbättra välbefinnande för framtiden och att göra dessa förbättringar hållbara för alla grupper i befolkningen. Vad ligger till grund för välbefinnande? Hur utvecklas välbefinnande över tid? Ett särskilt fokus för utlysningen är att förstå välbefinnande i specifika undergrupper, t.ex. barn, migranter och minoritetsgrupper.

Om bidraget

Utlysningen består av projektbidrag som kan löpa mellan 24 och 36 månader.

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Utlysningen riktar sig till forskarkonsortium som består av 4–6 forskare från minst 4 länder. 

Forte och Vetenskapsrådet finansierar svenska deltagare inom utlysningen. De svenska sökande i ett konsortium kan ansöka om maximalt 2 miljoner SEK per år (maxbeloppet gäller oavsett hur många svenska forskare som deltar i konsortiet). 

Ansökningsprocessen är indelad i två steg. I steg 1 lämnas en projektskiss in via en utlysningsportal hos CHANSE. Efter beslut om vilka av dessa som accepteras till steg 2 får de sökande möjlighet att skicka in en fullständig ansökan i utlysningsportalen. 

Forskningsämnen i utlysningen

Ansökningar ska beröra något eller gärna flera av följande områden som beskrivs utförligare i utlysningstexten på CHANSE:s webbsida:

  • Kriser, utmaningar och välbefinnande
  • Miljöutmaningar och välbefinnande
  • Välbefinnande och mental hälsa
  • Välbefinnande, ekonomi och politik

Informationsmöten

Den 16 juni kl 10-12 anordnade CHANSE ett informationsmöte om utlysningen. Presentationen från mötet på chanse.org (pdf)

Den 21 juni kl 10-11 hölls ett nationellt informationsmöte om den svenska delen av ansökan. Presentationen från mötet ligger som bilaga längre ner på denna sida.

Tidsplan

Ansökan görs hos CHANSE, via utlysningsportalen Electronic Proposal Submission System (EPSS). Svenska sökande måste efter inlämnad projektskiss/fullständig ansökan i EPSS även registrera den i Prisma. OBS – det kan tidigast göras några dagar efter att utlysningen i EPSS har stängt. 

26 maj 2023: utlysningen öppnar i EPSS för registrering av projektskiss, steg 1
21 september 2023 kl 14.00: sista dagen för inlämning av projektskiss i EPSS
26 september 2023 kl 10.00: utlysningen öppnar i Prisma för registrering av projektskiss
5 oktober 2023 kl 14.00: sista dag för registrering av projektskiss i Prisma

Januari 2024: utlysningen öppnar i EPSS för registrering av fullständig ansökan, steg 2
26 mars 2024: sista dagen för inlämning av fullständig ansökan i EPSS
28 mars 2024: utlysningen öppnar i Prisma för registrering av slutlig ansökan
9 april 2024: sista dagen för registrering av ansökan i Prisma
Oktober/november 2024: preliminärt bidragsbeslut
December 2024/januari 2025: preliminär projektstart